ZoMerlot vs. Sum-merlot: Gort mag zijn wijn voorlopig verkopen. (merkenrecht)

Ilja Gort, de bekendste wijnmaker van Nederland, mag zijn “ZoMerlot” gewoon blijven verkopen. Zo oordeelt de rechtbank in Utrecht voorlopig. Wijnimporteur LFE had een kort geding aangespannen tegen Gort omdat “ZoMerlot” verwarring zou veroorzaken met haar merk “Sum-merlot”. Een opvallende uitspraak omdat LFE nog helemaal geen Sum-merlot-wijn verkoopt, en dat werd haar zwaar aangerekend. Gort reageert triomfantelijk bij BNR. In werkelijkheid is hij echter door het oog van de naald gekropen. Lexx-it legt uit waarom.

ZoMerlot lijkt nét niet genoeg op Sum-merlot.

Deze kwestie draait om de vraag of sprake is van verwarringsgevaar. De merkhouder (LFE) mag namelijk het gebruik van een teken (ZoMerlot) door een ander (Gort) verbieden als er gevaar voor verwarring ontstaat. Dat gevaar bestaat bijvoorbeeld als sprake is van dezelfde klank (auditieve gelijkenis), zelfde betekenis hebben (begripsmatige gelijkenis) of hetzelfde uitzien (visuele gelijkenis).

ZoMerlot en Sum-merlot lijken best wel op elkaar. Het is een samenvoegsel van de begrippen “zomer” en “Merlot” om een zomerse Merlot aan te duiden. Er is dus sprake van een grote begripsmatige gelijkenis. Ook visueel lijken beide wijnen op elkaar. In beide gevallen wordt namelijk het begrip “zomer” voor Merlot geplaatst. Ze klinken zelfs hetzelfde. Spreek beide woorden maar eens uit, met de nadruk op Merlot. Eigenlijk is het enige verschil dat summer Engels is en zomer Nederlands.

De rechter vindt dat ook:

Toch is er geen sprake van verwarring. De rechter weegt namelijk mee dat Gort de zoMerlot altijd verkoopt onder de bekende merknaam La Tulipe, daardoor vermindert het verwarringsgevaar. Bovendien verkoopt LFE nog geen wijn onder de naam Summerlot verkoopt. Het publiek heeft daarom nog geen beeld van het merk en kan dus ook nog niet verward worden.

Een Zwaluw maakt nog geen zomer: what’s next.

Gort heeft alle reden om te lachen. Hij LFE moet hem € 15.000,- proceskosten betalen én heel Nederland kent nu zijn zoMerlot. Hij sluit zelfs niet uit dat de zoMerlot volgend jaar wéér in de winkels ligt.

Het vonnis is echter maar een voorlopig oordeel en bovendien zeker geen klinkende overwinning. De rechter zegt namelijk wél dat de wijn namen erg veel op elkaar lijken. Gort wordt alleen gered omdat hij wél een wijn heeft en LFE nog niet. Volgend jaar brengt LFE echter wél een wijn op de markt. Als Gort dan ook zijn zoMerlot uitbrengt kan de rechter wel eens heel anders oordelen.

2017-10-25T17:11:40+00:00

About the Author:

Stephan Mulders