Zeeuwse snackbar houdt Wendy’s al 20 jaar buiten Europa

David en Goliath in de strijd over het merk “Wendy’s.

Wendy’s is na McDonalds de grootste hamburgerketen in de VS. Met ongeveer 8.000 vestigingen hebben zij de hele wereld veroverd. De hele wereld? Nee, een kleine snackbar bleef moedig weerstand bieden tegen de overweldiger en maakt het leven van Wendy’s niet bepaald gemakkelijk. De Volkskrant schreef onlangs een mooi artikel over de strijd over het merk “Wendy’s”.

Raymond’s snackbar ‘Wendy’s’.

Raymond Warrens vernoemde zijn snackbar te Goes in 1988 naar zijn dochtertje Wendy. In 1995 legde hij de merknaam “Wendy’s” vast voor de Benelux. Dat Benelux merkenrecht geeft hem alleenrecht om een snackbar onder die naam te exploiteren. Dat betekent, vanzelfsprekend, dat het Amerikaanse Wendy’s zich niet meer kan vestigen onder die naam.

Tweede inschrijving van het merk Wendy’s

Rond 1998 doet Wendy’s toch een poging. Zij schrijft het merk ‘Wendy’s’ in bij het Benelux- merkenregister. Warrens laat het daar niet bij zitten en daagt Wendy’s voor de rechtbank te Middelburg. Volgens Warren kan Wendy’s het merk niet inschrijven omdat hij een ouder merk heeft. Wendy’s verweert zich en vindt dat Warrens het merk niet had kunnen registreren omdat haar merk algemeen bekend is. Ook zou sprake zijn van kwade trouw.

Een merkenrecht ontstaat namelijk door registratie van dat merk. Oudere merkrechten hebben voorrang op jongere merken. Dus het merk van Warrens blokkeert latere registraties van het merk “Wendy’s” door de Amerikanen.

Het merk van Warrens moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het bijvoorbeeld onderscheidend zijn. Één van die eisen is dat de registratie te goeder trouw wordt gedaan. Dat wil zeggen dat je geen merk mag registreren als je weet dat dit eigenlijk aan een ander toebehoort. Die wetenschap is vaak moeilijk aan te tonen. Als een merk echter erg bekend is dan is dat makkelijker. Bijvoorbeeld het merk “Coca Cola” is zo bekend dat een registratie daarvan bijna altijd te kwader trouw is. Als Wendy’s dus kan aantonen dat haar merk bekend is of Warrens te kwader trouw is dan vervalt zijn merk en staat het de Amerikanen vrij het merk te registreren.

Na 13 jaar krijgt Warrens gelijk van de Hoge Raad

Wendy’s is nu een wereldwijd bekend merk. In 1995 was dat echter anders. Toen had Wendy’s weliswaar bijna 4000 vestigingen, maar die lagen vrijwel uitsluitend in Amerika en Azië, in Europa was Wendy’s alleen in Griekenland en de UK te vinden. Wendy’s was, tot 1982, kort in Nederland gevestigd. De registratie van het merk in 1995 was echter al meer dan 10 jaar daarna, bovendien hadden de Amerikanen het merk Wendy’s al meer dan 3 jaar niet meer gebruikt in Nederland. Is dan sprake van algemene bekendheid of kwade trouw?

Nee, oordeelt de Rechtbank Middelburg in 2000. Zij stelt Warrens in het gelijk en spreekt doorhaling uit van de Amerikaanse Merken. Ook in hoger beroep houdt dat oordeel stand. Het Hof Den Haag oordeelt in 2013 eveneens in het voordeel van de Zeeuw. De Amerikanen doen nog een poging bij de Hoge Raad. Die is er echter vrij snel klaar mee en doet het af met een art. 81 RO. (Volgens art. 81 RO hoeft de Hoge Raad een afwijzing niet te motiveren als een motivatie niet leidt tot beantwoording van rechtsvragen. Een “art. 81 RO” is het antwoord op een juridische open deur).

Tweede poging Europese inschrijving van het merk Wendy’s.

Driemaal is scheepsrecht zou men zeggen. Wendy’s laat het echter niet zitten bij de afwijzing. In 2013 schrijft zij Wendy’s in als Europees merk (1)(2)(3). Nederland ligt echter in de Europese Unie. Warrens maakt dan ook bezwaar tegen die inschrijving. Dit, omdat het Europese merk in strijd is met zijn oudere Beneluxmerk. Op dat bezwaar is niet beslist.

Volgens de Volkskrant heeft de rechtbank Middelburg begin 2017 nogmaals geoordeeld dat het Europese merk niet geldig was. (Dat vonnis is niet gepubliceerd). Wendy’s stelde zich op het standpunt dat een enkele snackbar niet als ‘normaal gebruik’ van het merk kan worden gezien. Het merkenrecht vervalt namelijk als dat niet normaal gebruikt wordt. Daar ging de rechtbank niet in mee. Wendy’s werd wéér in het ongelijk gesteld. Zij heeft wél aangekondigd naar het Hof van Justitie te stappen.

De toekomst.

De Amerikaanse hamburgergigant is na 20 jaar nog geen centimeter opgeschoten. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan hun problemen. Niet alleen het Beneluxmerk is vervallen verklaard, ook het Europese merk dreigt te stranden. Het zal dus nog wel even duren voordat héél Gallië veroverd is.

In de Volkskrant wordt Warrens afgeschilderd als het ongewilde slachtoffer. Wie de vonnissen leest ziet dat dat wel meevalt. Warrens is diegene die de confrontatie opzoekt en procedures start. Dat is overigens zijn goed recht. Hij heeft eerder geregistreerd en mag daarom het gebruik door ieder ander verbieden. Ook als die ander één van de grootste bedrijven van de wereld is.

2017-10-25T17:22:33+00:00

About the Author:

Stephan Mulders