Wie zwaait de scepter over .Africa?

Op dit moment is een heuse juridische strijd gaande over het .africa domein. De bedoeling was dat .africa het einde van e-mailadressen en websites zou sieren. .africa zou het Afrikaanse .com worden. De werkelijkheid is een hevige juridische strijd.

Iedereen kan zijn eigen Generic Top Level Domainname (gTLD) registeren. Het is vrij eenvoudig, men betaalt twee ton aan het ICANN en laat de creativiteit de vrije loop. Zo bestaat al .porn, .amsterdam, maar ook namen van grote organisaties als .google en .netflix zijn geregistreerd.

Twee partijen zijn in de race om de .Africa gTLD te beheren. ZACR is een non-profit organisatie, gevestigd in Zuid-Afrika. Zij hebben de steun van de Afrikaanse Unie en ongeveer 60 % van de Afrikaanse landen om de .afrika domeinnaam te beheren. De mededinger is DCA, een non-profit uit Mauritius.

ZACR is duidelijk de sterkere kandidaat en kreeg de gTLD dan ook toegewezen. DCA werd verweten dat zij niet genoeg steun zou hebben van de bevolking. DCA kreeg echter onverwachts een juridische reddingslijn toegeworpen. Toen DCA in beroep ging tegen die beslissing kende ICANN de gTLD snel toe aan ZACR. Dat kan natuurlijk niet, het beroep wordt daarmee namelijk zinloos. Zo vond ook het arbitrageinstituut, dat ICANN verbood de domeinnaam uit te geven zolang de beroepsprocedure loopt. Meer nog, de arbiter concludeert dat er sprake is van de nodige vooringenomenheid.

De affaire is een gevoelige klap voor ICANN. Niet alleen moeten zij ongeveer $ 400.000,- aan proceskosten betalen. Belangrijker is dat door de blunder de (on)partijdigheid van ICANN wederom ter discussie staat. Het ICANN is namelijk een non-profit, gevestigd in de VS. Veel mensen vragen zich af waarom een Amerikaanse organisatie mag besluiten over de toekenning van domeinnamen wereldwijd. Domeinnamen worden namelijk gezien als wereldwijd gemeengoed, waarover eigenlijk een internationale organisatie zou moeten besluiten.

Het is overigens maar de vraag of de gTLD’s daadwerkelijk de investering waard zijn. Het lijkt op dit moment nog niet echt storm te lopen met de nieuwe domeinnamen. Ze zijn, vanwege de hoge registratiekosten, erg kostbaar en dat lijkt het enthousiasme te temperen. Lexx-it.law kost bijvoorbeeld $ 300 per jaar, lexx-it.nl slechts $ 10. Van het gTLD .amsterdam zijn bijvoorbeeld maar 7000 domeinnamen verkocht, ondanks een intensieve reclamecampagne. Voor de Afrikanen lijkt de strijd echter niet meer alleen om het geld te gaan, maar vooral om de principiele vraag wie de regionale domeinnamen zou mogen beheren.

2017-10-25T17:53:32+00:00

About the Author:

Stephan Mulders