Wat kan ik doen als Google mij niet wil vergeten?

De juridische mogelijkheden na afwijzing van een verwijderingsverzoek.

Het recht om vergeten te worden is populair. Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid uit de Google-zoekmachine verwijderd te worden. Google wijst ongeveer twee derde van de verwijderingsverzoeken af. Niet iedereen zal het eens zijn met de beslissing van Google. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om alsnog gelijk te krijgen. Lexxit legt uit wat de mogelijkheden zijn wanneer Google een vergeet mij verzoek afwijst.

Wijst Google mijn verzoek terecht af?

Allereerst is het verstandig goed te kijken of het verzoek terecht is afgewezen. Verzet tegen een terechte afwijzing heeft immers weinig zin. Nu is dat voor een leek niet altijd eenvoudig te bepalen, maar er zijn wel enkele handvatten. Het HvJ heeft, in een notendop, bepaald dat Google in beginsel zoekresultaten moet verwijderen, tenzij het publiek een groot belang heeft die informatie te zien wanneer gezocht wordt naar een naam. Een afwijzing is dus alleen terecht wanneer dat belang bestaat, bijvoorbeeld wanneer iemand beroemd is, of een publieke functie uitoefent. Handig daarbij zijn de guidelines die de artikel 29 wp heeft uitgegeven. In het geval hierover twijfel bestaat kijkt Lexxit graag vrijblijvend even naar Uw casus en geeft zij haar oordeel. (Contact).

De juridische mogelijkheden na een afwijzing van Google.

Na een afwijzing van Google zijn er grofweg drie mogelijkheden om in beroep te gaan: het kort geding, een verzoekschrift of een handhavingsverzoek. de drie manieren kunnen overigens naast elkaar gebruikt worden. Het is dus mogelijk om een kort geding én een handhavingsverzoek in te dienen.  Lexxit licht de methodes hieronder kort toe.

1. Het kort geding.

Het kort geding is een snelle, grotendeels mondelinge, procedure. De rechtbank Amsterdam heeft in 2014 bepaald dat een kort geding procedure ook openstaat met betrekking tot het recht om vergeten te worden. Niet onbelangrijk is dat de Nederlandse rechter bevoegd is, ondanks dat Google een Amerikaans bedrijf is, dat komt omdat in Nederland schade ontstaat.

Het voordeel van een kort geding is dat het snel verloopt. Afhankelijk van de spoedeisendheid kan een kort geding doorgaans binnen één week tot drie maanden worden ingesteld. Meestal doet de rechter binnen twee weken na behandeling uitspraak.

Het nadeel van een kort geding is de kosten. Doorgaans is het verplicht een advocaat in de arm te nemen. Naast zijn honorarium moeten de stukken bovendien (professioneel) vertaald worden, zijn er kosten voor griffierechten en deurwaarderskosten. Dit alles maakt dat aan het kort geding een wat hoger prijskaartje hangt. Snelheid heeft zijn prijs dus.

2. Het verzoekschrift ex art. 46 Wbp.

Voor wie snelheid minder van belang is kan de verzoekschriftprocedure een uitkomst zijn. Krachtens artikel 46 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kan de rechter Google bevelen alsnog de zoekresultaten te verwijderen. Een dergelijke procedure wordt ingeleid door een verzoekschrift, dat naar de rechtbank verzonden wordt. De rechtbank verzendt de verzoekschriften vervolgens naar Google in de VS en stuurt een oproepingsbrief. Meestal is het niet nodig een vertaling bij te leveren. Na ontvangst van het verzoekschrift bepaalt de rechter doorgaans een dag voor de mondelinge behandeling. Daarnaast kan ook schriftelijk verweer gevoerd worden.

Het voordeel van de verzoekschriftprocedure is de prijs. Een verzoekschrift is aanzienlijk goedkoper. Zo is het niet verplicht om een advocaat te stellen, al is juridische bijstand bij dit soort zaken zeker aan te raden. Daarnaast hoeft het verzoekschrift doorgaans niet vertaald te worden, hetgeen al snel enkele honderden euro’s kost, en hoeft het verzoekschrift niet betekend te worden.

Het nadeel van de verzoekschriftprocedure is dat het doorgaans wat langer duurt dan een kort geding. Dat is afhankelijk van hoe druk het is bij de rechtbank, maar ook of Google schriftelijk verweer voert.

3. Handhaving door het CBP.

In Nederland is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verantwoordelijk voor (bestuursrechtelijke) handhaving van het recht om vergeten te worden. Zij heeft de bevoegdheid om boetes of dwangsommen op te leggen. Particulieren kunnen het CBP verzoeken in hun geval tegen Google handhavend op te treden. Dat kan eenvoudigweg door het CBP aan te schrijven, of via dit formulier op hun website. Het CBP geeft vervolgens een zienswijze en, wanneer Google daarop niet voldoet, een waarschuwing, pas na de waarschuwing wordt een boete opgelegd.

Het voordeel van het handhavingsverzoek is dat het vrij goedkoop is. Een enkele brief aan het CBP is voldoende. Het is wel aan te raden om het verzoek goed toe te lichten en juridisch te onderbouwen. Hiervoor kan juridische hulp ingeschakeld worden, bijvoorbeeld Lexxit.

Het handhavingsverzoek heeft twee nadelen. Allereerst is het CBP niet verplicht om te handhaven. Handhaving is een discretionaire bevoegdheid en het CBP kan zelf bepalen of zij al dan niet handhavend optreedt. Of het CBP handhaaft is een beleidskeuze maar hangt ook af van de beschikbare capaciteit. Zelfs wanneer het CBP besluit te handhaven, is die handhaving nogal tijdrovend. Het proces omvat verschillende schriftelijke rondes waarin over en weer gereageerd kan worden. Er kunnen gemakkelijk maanden verstrijken voor het CBP tot een eindoordeel komt.

Contact.

Lexxit beantwoordt graag Uw vragen naar aanleiding van dit artikel. Daarnaast kunt U aan Lexxit Uw casus voorleggen. Wij bekijken deze dan en geven vrijblijvend advies over de te volgen strategie. Neem gerust contact op via het onderstaande formulier.

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Uw bericht *

CAPTCHA code:
captcha
Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”

Ga akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement.

Algemene voorwaarden.

Privacy statement.

 

2017-10-26T11:26:14+00:00

About the Author:

Stephan Mulders