Wat is Online Bedreiging? (definitie) (art. 328 Sr.)

Bedreiging is het dreigen met geweld (fysiek of verbaal) tegen een persoon, diens naaste of eigendom. Bijvoorbeeld: het dreigen op een forum iemand te zullen vermoorden. Van belang is dat een persoon zich daadwerkelijk bedreigd moet voelen, de dreiging moet dus serieus genomen worden en de dreiging moet het slachtoffer bereiken. Op internet is het moeilijk te bepalen of een bedreiging serieus genomen moet worden. Men weet immers niet zeker wie aan de andere kant van de lijn zit.

Voorbeeld Online Bedreiging

Zo werden in 2011 twee jongens veroordeeld die op een internetpagina gedreigd hadden een vuurgevecht op hun school te beginnen veroordeeld. De jongens verweerden dat het een grap was maar de rechter oordeelde dat de jongen hadden kunnen verwachten dat, gezien de recente schoolshootings, de uiting als bedreigend opgevat kon worden.

Gevolgen Online Bedreiging

Als een medewerker van een organisatie bedreigd wordt is de organisatie verplicht maatregelen te nemen hiertegen. Als dit wordt nagelaten kan een organisatie aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van deze bedreiging. Het is daarom belangrijk dat organisaties alert reageren op een bedreiging van hun personeel. Bij bedreiging is het altijd belangrijk om aangifte te doen bij de politie. Als een bedreiger overgaat tot daden is de politie op de hoogte. Daarnaast kan bedreiging civielrechtelijk worden aangepakt.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving online bedreiging.

Lexxit Direct biedt professionele juridische ondersteuning bij de handhaving van bedreiging op het internet. Klik hieronder voor meer informatie. Ook kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus vervolgens en geeft advies.

Lexxit Direct bedreiging

 

2013-02-07T10:26:40+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

12 Comments

 1. […] Facebook Chat: Internetmisbruik vindt ook vaak plaats via chat plaats. Bijvoorbeeld cyberpesten en online bedreiging. Deze chatverslagen kunnen worden opgeslagen en vervolgens worden uitgeprint. chatverslagen worden […]

 2. […] dat hij het auteursrecht van de fotograaf schendt. Ernstigere vormen van internetmisbruik, denk aan bedreiging of identiteitsdiefstal, zijn minder onschuldig en dienen daarom direct civielrechtelijk of […]

 3. […] Wat is online bedreiging? […]

 4. Wat zijn persoonsgegevens (WBP) 22 februari 2013 at 09:26

  […] Wat is online bedreiging? […]

 5. […] Wat is online bedreiging? […]

 6. […] Wat is online bedreiging? […]

 7. Identiteitsdiefstal op Twitter. 16 maart 2013 at 17:24

  […] Wat is online bedreiging (328 Sr.)? […]

 8. […] Wat is online bedreiging (328 Sr.)? […]

 9. […] de dader een strafbaar feit pleegt, bijvoorbeeld belediging, bedreiging of smaad, kunt U aangifte doen bij de politie. De politie start vervolgens een strafrechtelijk […]

 10. Wat is smaad, laster, belediging 3 april 2013 at 12:59

  […] Wat is online bedreiging (328 Sr.)? […]

 11. […] Wat is online bedreiging (328 Sr.)? […]

 12. […] Wat is online bedreiging (328 Sr.)? […]

Comments are closed.