Vier jaar cel, levenslang op Google.

Recht om vergeten te worden voor criminelen.

Meestal worden de namen van criminelen in de media afgekort. Het doel daarvan is de privacy van de crimineel te beschermen. De schandpaal is immers al ruim 160 jaar afgeschaft. Crimineel Jan S. kan dus, na het uitzitten van zijn straf, weer ongestoord door het leven als Jan Smit (Niet de zanger, deze naam is verzonnen). Google gooit tegenwoordig echter roet in het eten, haar zoekalgoritmes zijn zo sterk dat zij het artikel over crimineel Jan S. koppelt aan de zoekterm Jan Smit. Het artikel over de moordenaar Jan S. verschijnt daarom prominent in de Google zoekresultaten bij het zoeken naar Jan Smit.

Het belang  van een crimineel bij verwijdering zoekresultaten.

Lexxit wordt hierover regelmatig gebeld. Een veroordeelde misdadiger wil liever niet dat krantenartikelen over zijn misdaad in de zoekresultaten verschijnen. Zo’n artikel kan namelijk jarenlang in de zoekresultaten blijven staan. De crimineel (en zijn familie) wordt nog jarenlang na het uitzitten van zijn straf geconfronteerd met het artikel. Dat is nogal vervelend in een tijd waarin potentiële werkgevers, verhuurder en zelfs scholen voor ieder gesprek “even googlen”. De koppeling tussen het artikel en het zoekresultaat is, volgens de veroordeelden, een inbreuk op hun privacy. Zoekmachines zeggen, anderzijds, dat zij recht hebben om informatie te verspreiden, waaronder informatie over criminelen.

De rechter.

De rechter lijkt momenteel meer voor het standpunt van de zoekmachines te voelen. Vorig jaar besloot een Amsterdamse rechter nog dat een veroordeelde crimineel geen recht had om uit de zoekresultaten verwijderd te worden.De gedachte daarachter is als volgt: Media aandacht is een logisch gevolg van het plegen van een misdaad, waardoor de veroordeelde in beginsel minder recht heeft om vergeten te worden.

Dat is wellicht wat kort door de bocht. Volgens het EHRM beschermt art. 8 EVRM (recht op privacy) niet tegen schendingen die een voorzienbaar gevolg zijn van iemands eigen handelen zoals, bijvoorbeeld, het plegen van een misdaad. Tijdens het plegen van een misdaad bestaat er wel een risico dat hieraan aandacht wordt besteed. Maar dat risico is niet voor iedere misdaad hetzelfde. Bij misdaden zoals kindermisbruik en terrorisme kan men er donder op zeggen dat dit in de krant komt, anderzijds zal een fietsendief veel minder snel aandacht krijgen. Bovendien is het maar de vraag of de misdadiger ook had moeten verwachten met naam en toenaam genoemd te worden. Of media-aandacht altijd een voorzienbaar gevolg is van het plegen van misdaden is dus maar de vraag.

Per geval wordt een afweging gemaakt tussen het recht op privacy van de misdadiger en het recht op vrijheid van meningsuiting van de zoekmachine. In het onderhavige geval betrof het een (vrij) bekende beroepscrimineel die over een ellenlang strafblad beschikte. De media aandacht ontstond ook omdat juist over die persoon een boek geschreven was. Een beginnend misdadiger heeft dus wellicht meer kans op verwijdering. Natuurlijk is ook van belang de ernst van de misdaad.

Conclusie

Het artikel blijft waarschijnlijk nog jarenlang in de zoekresultaten zichtbaar. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de misdadiger. Toch is dit niet zomaar een reden om het zoekresultaat na, bijvoorbeeld 10 jaar, wel te doen verwijderen. De zoekresultaten kunnen namelijk gezien worden als een archief en het handhaven van een dergelijk archief door de jaren heen valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Een zoekresultaat wordt dus niet vanzelf onrechtmatig door het verstrijken van tijd. Wel kan de misdadiger, na een aantal jaar, verzoeken het artikel minder prominent in de zoekresultaten te laten verschijnen. Het bericht wordt namelijk door het verstrijken van de jaren, minder relevant  en een nummer 1 positie is dan in strijd met het subsidiariteitsbeginsel.

Vragen, of casus voorleggen?

Heeft U een vraag over dit artikel? Neem gerust even contact op via het onderstaande formulier. Daarnaast kunt U kort Uw casus voorleggen. Lexxit geeft in dat geval vrijblijvend advies. Wij helpen U graag.

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Uw bericht *

CAPTCHA code:
captcha
Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”

Ga akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement.

Algemene voorwaarden.

Privacy statement.

2017-10-26T11:12:29+00:00

About the Author:

Stephan Mulders