Verwijderen uit Google: welke verwijderingsverzoeken zijn kansrijk?

Natuurlijke personen hebben het recht om Google zoekresultaten te laten verwijderen. Zo’n zoekresultaat wordt dan niet meer weergegeven als naar iemands naam wordt gezocht. Dat is handig om te voorkomen dat vervelende gebeurtenissen uit het verleden al te gemakkelijk worden opgerakeld. Niet iedere pagina hoeft verwijderd te worden. Google mag de pagina namelijk laten staan als het publiek een “doorslaggevend belang” heeft om die specifieke pagina te zien. Doorslaggevend belang is een vrij vage term. Daarom in dit artikel welke categorieën makkelijker of moeilijker te verwijderen zijn.

Alvast een disclaimer: uiteindelijk wordt per geval beslist of een bericht verwijderd wordt. Makkelijker en moeilijker is dus maar relatief. Bij twijfel kunt u de casus ook gewoon aan Lexxit voorleggen, wij beoordelen die dan vrijblijvend.

Makkelijker: oude berichten

Het verwijderen van berichten uit Google wordt gemakkelijker naarmate de berichten ouder zijn. Door het verstrijken van tijd worden berichten namelijk minder relevant. Er is geen duidelijke grens wanneer berichten niet meer relevant zijn. Dat hangt ook af van persoonlijke omstandigheden. Met name als de betrokkene een geheel ander levenspad kiest kunnen berichten snel hun relevantie verliezen. Denk bijvoorbeeld aan de student, die na zijn studietijd niet met studentikoze uitlatingen wil worden geconfronteerd. Of de advocaat die ooit in het buitenland voor iets kleins is veroordeeld. In beide gevallen is besloten dat de berichten nu niet meer relevant zijn. Aan de andere kant kan een bericht over fraude door een accountant nog steeds relevant zijn als die persoon jaren later nog steeds in de financiële wereld werkt.

Makkelijker: berichten over minderjarigen

Iedereen heeft zijn jeugdzonden. Over het algemeen zullen berichten over minderjarigen sneller verwijderd worden omdat minderjarigen grotere bescherming verdienen.

Moeilijker: berichten over bekende personen (a role in public life)

Er wordt veel gewicht toegekend aan de rol die de betrokkene speelt in het publieke leven (“a role in public life”). Door meer in de bekendheid te treden wordt namelijk het recht op privacy deels opgegeven. Het gevolg van in de bekendheid treden is namelijk dat andere mensen daarover een mening hebben en die dus ook mogen uiten. Zo heeft de minister president bijvoorbeeld minder privacy dan een gewone burger.

De term bekend persoon zag vroeger alleen op politieke figuren. Bijvoorbeeld Josef Stalin werd wel eens benoemd als “a world famed public figure”. Tegenwoordig ligt dat wat genuanceerder. Vloggers, bloggers en (lokale) politici spelen een belangrijke rol in het publieke leven. Hetzelfde geldt voor grote ondernemers en leidende figuren in het bedrijfsleven.

Het is niet zo dat bekende personen helemaal geen recht op privacy hebben. Er blijven altijd privé-zaken. Bijvoorbeeld het seksleven van royalty, Een actrice die gefotografeerd werd in een HIV-kliniek, een koninklijke bruiloft, etc. etc.

Makkelijker: berichten over strafrecht/gezondheid/seksuele geaardheid/politieke gezindheid/lidmaatschap vakbond/ras/religie/foto’s.

Het recht om vergeten te worden is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wet kent een aparte categorie bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden extra beschermd en mogen niet zomaar gebruikt worden. Let wel, die gegevens mogen wel gebruikt worden als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven of deze gegevens door de betrokkene uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Onder de bijzondere persoonsgegevens vallen dus gegevens over strafrechtelijke feiten, gezondheid, seksuele geaardheid, ras en religie. Foto’s zijn ook bijzondere persoonsgegevens omdat die iets zeggen over het ras van de betrokkene. Vanaf mei 2018 gaat de AVG in werking en zijn foto’s geen bijzondere persoonsgegevens meer, maar biometrische gegevens.

Er is op dit moment een discussie gaande over deze bijzondere persoonsgegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen bijzondere persoonsgegevens namelijk alleen onder zeer specifieke omstandigheden verwerkt worden. Dat betekent dat zoekresultaten die deze gegevens bevatten in beginsel niet verwerkt mogen worden.

Daarop is een uitzondering. Als de gegevens uitsluitend verwerkt worden voor journalistieke doeleinden zijn de bepalingen over bijzondere persoonsgegevens niet van toepassing.

Het Hof Den Haag heeft op 23 mei 2017 hierover uitspraak gedaan en, aan de hand van een belangenafweging, bepaald of de bijzondere persoonsgegevens mochten worden verwerkt. Het is maar de vraag of die uitspraak stand houdt. Conclusie is dat, op dit moment, berichten met bijzondere persoonsgegevens gemakkelijker verwijderd kunnen worden.

Moeilijker: Journalistieke berichten

Berichten met nieuwswaarde zijn lastiger te verwijderen. Dat zijn niet alleen krantenberichten, maar ook berichten door amateurjournalisten. Criterium is of het bericht onderdeel is van het publieke debat.

In de praktijk wordt het publieke debat ruim opgevat. Bijvoorbeeld een bericht over lokale politici zal al snel onderdeel uitmaken van het publieke debat. Datzelfde geldt voor berichten over oplichters of mensen die ernstige misdrijven plegen. De discussie over het publieke debat laait vaak op rondom de privacy van royalty’s. Heeft het publiek bijvoorbeeld recht om geïnformeerd te worden over de vrije tijd van de prinsesjes?

Echter, er moet wel sprake zijn van een serieus debat over belangrijke onderwerpen. Het is niet voldoende dat enkel de nieuwsgierigheid van het publiek wordt bevredigd. Roddelrubrieken kunnen dus minder aanspraak maken op de nieuwswaarde daarvan.

Wie zélf deelneemt aan het publieke debat, bijvoorbeeld door een mening op internet te zetten, kan later niet gemakkelijk datzelfde debat verwijderen.

Berichten met nieuwswaarde kunnen wél door het tijdsverloop minder relevant worden.

Makkelijker: bankrekening/creditcard/telefoonnummer/adres/BSN-nummer etc. etc.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor identiteitsdiefstal en op die manier grote schade veroorzaken voor betrokkene. Google ziet deze gegevens als een aparte categorie en zal berichten daarover doorgaans ook verwijderen.

Makkelijker: expliciete beelden (wraakporno)

Expliciete beelden zijn gemakkelijker uit Google te verwijderen. Een paar jaar geleden hebben grote internetbedrijven zoals Facebook, Google en Twitter de handen ineen geslagen tegen wraakporno.

Het gaat dan over expliciete beelden, die zonder toestemming naar buiten worden gebracht. Het maakt dus niet uit onder welke omstandigheden die beelden genomen zijn, relevant is alleen dat sprake is van expliciete beelden én dat de betrokkene geen toestemming heeft gegeven voor de verspreiding daarvan.

Makkelijker: onware feiten

Als de berichten niet waar zijn dan kunnen deze makkelijker verwijderd worden. Deze categorie is minder breed dan die lijkt. Dat komt omdat een onderscheid gemaakt moet worden tussen feiten en meningen.

Een feit kan objectief vastgesteld worden. Bijvoorbeeld: “Jan heeft € 100,- uit de kassa gepakt”. Een mening daarover kan zijn “Dat is gemeen van Jan”. Tot dusver is het eenvoudig. Het wordt lastiger wanneer meningen en feiten in elkaar overlopen. Bijvoorbeeld “Jan is een oplichter, hij verkoopt dure abonnementen aan bejaarden”. In dit geval zal Jan waarschijnlijk geen oplichter in de strafrechtelijke zin zijn. Echter, in de volksmond kan een dergelijke handeling wél als oplichting gezien worden. Oplichter is dus een mening, gepresenteerd als een feit.

Ook meningen zijn aan grenzen gebonden. Namelijk een beschuldiging moet wel ergens op gebaseerd zijn. Wie Jan van oplichting beschuldigd zal wel over feiten moeten beschikken waaruit blijkt dat hij dit vindt.

Meer weten hierover:

In dit artikel worden slechts zeer globale categorieën geschetst. Lexxit beoordeelt vrijblijvend een concrete casus. Meld uw casus hier aan!

In dit artikel staat ook meer informatie over concrete omstandigheden waaronder verwijderd moet worden: Link

 

2017-12-08T12:10:21+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

Leave A Comment