Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijderen social media profielen

Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijderen social media profielen

Als ongewenste berichten op internet geplaatst worden kan de dader door de rechter gedwongen worden deze te verwijderen. Dat is al langer bekend. Helaas geeft niet iedereen gehoor aan een dergelijk vonnis. De rechtbank te Amsterdam besloot daarom dat een man al zijn social media profielen voor een jaar moest verwijderen.

Eerste aanleg: verwijderen social media berichten Hyves, Facebook, Blogspot

De rechter te Amsterdam heeft in eerste instantie op 2 augustus 2012 uitspraak gedaan in het door een vrouw tegen haar ex-partner aangespannen kort geding. De vrouw heeft een relatie gehad met haar ex-partner welke in 2009 is geëindigd. Uit deze relatie zijn twee kinderen geboren die bij de vrouw verblijven. De ex-partner heeft de rechtbank verzocht een omgangsregeling vast te stellen. Dit verzoek werd echter bij beschikking van 25 april 2012 afgewezen. De man kampt met een drugsverslaving.

In de kort geding-procedure heeft de vrouw een groot aantal uitdraaien van de Facebook- en Hyvespagina`s van de man overgelegd. Op deze pagina’s heeft hij teksten geplaatst over de vrouw, de kinderen en personen uit hun omgeving. Deze teksten bevatten grievende en bedreigende uitlatingen over de vrouw. Dit door haar in verband te brengen met prostitutie, pedofilie, seksueel misbruik, nazisme en door haar psychische aandoeningen toe te dichten. Daarnaast heeft de man een door de Raad voor de Kinderbescherming over de kinderen uitgebracht rapport op internet geplaatst.

De rechter oordeelt dat een en ander een ernstige schending inhoudt van de privacy van de vrouw, van haar kinderen en van personen uit de omgeving van de vrouw. Al deze uitingen bij elkaar worden dan ook onrechtmatig geacht. Het door de man gedane beroep op de vrijheid van meningsuiting werd verworpen.

De man werd veroordeeld om de teksten van Facebook, Hyves en blogspot te verwijderen, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag.

Ook werd de man verboden om na betekening van het vonnis afbeeldingen van de kinderen of uitlatingen over de vrouw en de kinderen of over personen die tot hun sociale netwerk behoren,op Facebook, Hyves, blogspot of op vergelijkbare sociale media te plaatsen, wederom op straffe van een dwangsom van € 250,00 per keer.

Tweede aanleg: verwijderen profielen Hyves, Facebook, Blogspot

Omdat de man zich, ondanks de dwangsommen, weinig aantrok van het vonnis, heeft de vrouw enkele maanden later opnieuw een kort geding aangespannen.

In deze procedure is, door vaststelling door een deurwaarder, gebleken dat de man zich wederom in dezelfde zin op zijn Hyves-profiel en zijn blogspot over de vrouw had uitgelaten.

De rechter oordeelt vervolgens dat een verder gaande maatregel dan verwijdering van de teksten is aangewezen. De rechter veroordeelt de man, om binnen twee dagen na betekening van het vonnis zijn sociale mediaprofielen op Hyves, Facebook en blogspot te verwijderen en verbiedt hem om voor de periode van één jaar beheerder / gebruiker van een sociaal mediaprofiel te zijn.

Verder heeft de rechter bepaald, dat het vonnis na zes dagen na de betekening daarvan, in de plaats zal treden van alle noodzakelijke handelingen van de man om zijn sociale mediaprofielen te (laten) verwijderen.

Deze uitspraken tonen eens te meer aan, dat het misbruik maken van sociale media, door het doen van onrechtmatige uitlatingen, het plaatsen van foto’s, etc., op een effectieve wijze kan worden bestreden door middel van civielrechtelijke handhaving.

2013-01-31T09:37:20+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

12 Comments

 1. Notice & Takedown verzoek — Lexxit 15 februari 2013 at 17:04

  […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering social media profielen voor een jaar. […]

 2. […] Rechtbank Amsterdam: Veroordeling tot verwijderen social media profielen. […]

 3. […] Rechtbank Amsterdam: verwijder Social Media profielen voor een jaar. […]

 4. Wat zijn persoonsgegevens (WBP) 21 februari 2013 at 13:29

  […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 5. […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 6. […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 7. […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 8. […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 9. […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 10. Identiteitsdiefstal op Twitter. 16 maart 2013 at 17:24

  […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 11. Wat is smaad, laster, belediging 16 maart 2013 at 18:04

  […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

 12. […] Rechtbank Amsterdam: veroordeling tot verwijdering Social Media profielen. […]

Comments are closed.