Sterke en zwakke merknamen in Google Adwords.

Sterke en zwakke merknamen in Google Adwords.

Er zijn sterke en zwakke merknamen. Dat onderscheid is belangrijk omdat sterke merknamen meer bescherming genieten. Merkgeschillen over Google Adwords komen regelmatig voor. In Google Adwords is het onderscheid tussen sterke en zwakke merken nog groter. Dat komt omdat Google bepaalde tekens niet herkent. Lees hieronder welke namen wél en niet sterk zijn.

Onderscheidend vermogen

Een merk is een teken dat dient om te onderscheiden. Door het merk weet de consument dat een product afkomstig is van een bepaalde fabrikant en dus bepaalde eigenschappen heeft. Het onderscheidend vermogen is daarom een belangrijke eigenschap van een merk.

Het onderscheidend vermogen wordt in belangrijke mate bepaald door het merk zelf. Een bijzondere naam, kleurstelling, betekenis, klank of zoiets levert een groot onderscheidend vermogen op. Bijvoorbeeld de naam ‘Apple’ is behoorlijk onderscheidend voor een telefoonfabrikant maar niet voor een fruitteler.

Het gebruik van het merk beïnvloedt onderscheidend vermogen. Zo kan het onderscheidend vermogen groter worden door het maken van reclame. (Wie kent Apple niet?). Het onderscheidend vermogen kan afnemen als de merknaam een soortnaam wordt. Dat wil zeggen dat de merknaam gebruikt wordt als aanduiding voor een type product (even iets Googlen) (asprientjes, luxaflex, etc).

2017-10-25T17:18:24+00:00

About the Author:

Stephan Mulders