Smaad & laster en persvrijheid

Smaad & laster en persvrijheid.

Ook persberichten kunnen natuurlijk smaad, laster of op andere wijze onrechtmatig zijn. Maar de pers vervult een belangrijke rol in de samenleving als informatievoorziening. Om die rol goed te kunnen vervullen mag er minder snel een inbreuk gemaakt worden op de vrijheid van meningsuiting van de Pers. De pers heeft zogezegd een sterker recht op vrijheid van meningsuiting.

De rol van de pers in de maatschappij.

De pers voorziet de maatschappij van informatie en nieuws. Door misstanden aan de kaak te stellen dient zij als “public watchdog” van de maatschappij. Om deze rol te vervullen moet de pers wel vrij zijn om te kunnen publiceren. Een beperking in haar vrijheid van meningsuiting zou dan kunnen leiden tot een “chilling effect” .

Om die reden gaat de vrijheid van meningsuiting van de pers in beginsel voor de bescherming van de privacy van anderen. Dat wil zeggen dat een publicatie van de pers niet mag worden verboden als de pers daardoor haar functie als public watchdog niet kan vervullen. Deze persvrijheid betekent echter niet dat de pers zomaar alles mag publiceren. Juist op de pers ligt de plicht om zorgvuldig zijn in haar berichtgeving.

Bij een conflict over een publicatie zal een rechter er dus vanuit gaan dat de publicatie door de pers geoorloofd is, tenzij blijkt dat deze onzorgvuldig is. In feite begint de ‘aanvechter’ dus met 0-1 achterstand.

Wie is de pers op internet?

Door internet en sociale media kan gemakkelijk een groot publiek worden bereikt. Hierdoor verliest de traditionele pers haar monopolie op nieuwsverspreiding. Een goed voorbeeld daarvan is de Arabische Lente waar nieuws via Twitter werd verspreid. De rol van de traditionele pers wordt steeds meer door anderen ingevuld. Die personen verdienen dan ook eenzelfde bescherming als de pers.

Wanneer een publicatie een perspublicatie is is niet helemaal duidelijk. Volgens de Hoge Raad zijn in ieder geval factoren van belang als: (1) dat iemand het doel heeft zich tot een breed publiek te richten, (2) met het doel een misstand aan de kaak te stellen (3) en daarmee handelend in het algemeen belang.

Zorgvuldige journalistiek een beperking van de persvrijheid.

Dat de pers een verregaande uitingsvrijheid heeft betekent niet dat alle persuitingen toegelaten worden. De persvrijheid brengt immers met zich mee dat de pers haar berichten met de nodige zorgvuldigheid samenstelt. Zo is het principe van hoor en wederhoor van belang. Het gebruik van zware middelen als verborgen camera’s dient proportioneel te zijn en informatie mag niet op zodanige wijze worden gepresenteerd dat er een vertekend beeld ontstaat.

Onderzoeksjournalistiek en columnisten

Aan onderzoeksjournalistiek wordt vervolgens weer een strengere eis gesteld dan aan een column. Van onderzoeksjournalistiek mag immers verwacht worden dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de beschikbare feiten. Een column daarentegen geeft de mening van de schrijver op satirische wijze weer. Daarbij horen dan weer overdrijvingen, cynische bemerkingen en dergelijke.

Het is niet van belang of de tekst daadwerkelijk een column is maar of deze daarmee gelijkgesteld kan worden. Dat kan worden beoordeeld aan de hand van de schrijfstijl en de wijze waarop de feiten gepresenteerd worden. Het criterium is of de gemiddelde lezer ervan overtuigd is dat er sprake is van een column.

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

– See more at: http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/vrijheid-van-meningsuiting-vs-smaad-en-laster/#sthash.jeMvkUKO.dpuf

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

– See more at: http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/vrijheid-van-meningsuiting-vs-smaad-en-laster/#sthash.jeMvkUKO.dpuf

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

2013-08-23T11:44:43+00:00

About the Author:

Stephan Mulders