Rechters en hun vrijheid (van meningsuiting)

Ook rechters hebben vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid gaat wel minder ver dan bij de gewone burger. Rechter Sietse Dijksta heeft hierover haar proefschrift geschreven. Zij gaat in op de spanning tussen het beroep rechter en de persoon daarachter. Een mooi moment om eens wat dieper op dit onderwerp in te gaan.

Vrijheid van meningsuiting rechters beperkt

Een rechter is op de eerste plaats een mens en heeft ook recht om zichzelf te uiten en zijn mening te verkondigen. Aan de andere kant hebben rechters vanwege hun functie een zekere plicht zich terughoudend te uiten.

Al eerder schreef Lexxit dat niet iedereen evenveel vrijheid van meningsuiting heeft. Wanneer de vrijheid van meningsuiting ter discussie staat is er meestal sprake van een conflict met het recht op privacy. Omdat beide rechten gelijk zijn wordt zo’n conflict opgelost met een belangenafweging. Alle feiten worden in de belangenafweging meegenomen, ook de functie van partijen.

Beperkte vrijheid van meningsuiting hoort bij het rechterlijk ambt. Rechters kiezen daarvoor bij aanvaarding van hun ambt. Net zoals politici en beroemde personen aanvaarden dat zij minder privacy hebben vanwege hun beroep.

Nederlandse rechters voorzichtig

Nederlandse rechters zijn traditioneel zeer voorzichtig in het uiten van hun mening. Af en toe geeft een persrechter uitleg bij een kwestie en daar blijft het bij. In Amerika is dat anders. Daar wordt juist van rechters verwacht dat zij ‘dissenting opinions’ geven wanneer zij het niet eens zijn met de uitspraak van een kamer.

Dat rechters voorzichtig zijn heeft een goede reden. Een ‘slip of the tongue’ kan namelijk later door advocaten gebruikt worden als reden voor een wrakingsverzoek. Zoals PowNed een paar maanden geleden probeerde een rechter te wraken vanwege een paar uitspraken in zijn proefschrift van 10 jaar geleden.

Rechters en social media

Toch worden ook Nederlandse rechters steeds mondiger. Een mooi voorbeeld daarvan is rechter Joyce Lie. Op Twitter heeft @JudgeJoyce heeft meer dan 12.000 volgers en op Facebook 8.500 vind-ik-leuks. Zij gebruikt social media juist als een middel om mensen te betrekken bij de rechtspraak, met succes!

De rechter voor de rechter

Wie vindt dat een rechter te vrij spreekt kan deze rechter gewoon dagvaarden. Dit op grond van onrechtmatige daad. Rechters uit een ander arrondissement oordelen dan over die kwestie. In theorie kan een rechter zelfs door de Hoge Raad ontslagen worden. Dat komt maar heel weinig voor. Rechters kennen de wet en houden zich daar meestal ook aan.

2017-10-25T17:51:11+00:00

About the Author:

Stephan Mulders