Rechtbank: Google moet negatieve krantenberichten ondernemer verwijderen uit zoekmachine.

“Een succesvolle ondernemer is nog geen publiek figuur”.

Een Amsterdamse pokerspeler én ondernemer heeft met succes een beroep gedaan op het recht om vergeten te worden. De rechtbank Amsterdam veroordeelt Google enkele websites uit de zoekresultaten te verwijderen. Op de websites werd de ondernemer in verband gebracht met het witwassen van miljoenen en drugspanden.

MaltaToday schreef in een artikel dat de Nederlandse Politie invallen had gedaan in enkele huizen van de ondernemer. De ondernemer zou zelfs zijn gearresteerd in verband met drugsdelicten. Volgens het artikel zou tijdens het onderzoek zijn gebleken dat de ondernemer begunstigde was in een uitgebreide witwascarroussel.

Zoals wel vaker liep de arrestatie met een sisser af. De politie seponeerde de kwestie bij gebrek aan bewijs en daarmee was de kous af. Behalve dan dat het artikel nog steeds online staat en de ondernemer dus nog steeds reputatieschade lijdt. Iedereen die zocht naar zijn naam zag het artikel op de eerste pagina van Google verschijnen.

Oplossing: het recht om vergeten te worden

In zo’n geval is het recht om vergeten te worden een zeer efficiënte oplossing. In 2013 is door het Hof van Justitie bepaald dat Google (en andere zoekmachines) zoekresultaten moet verwijderen wanneer gezocht wordt naar de naam van die persoon.

De verwijdering uit Google is zeer specifiek. Het resultaat (de website) wordt alleen niet meer weergegeven wanneer gezocht wordt naar de naam van een natuurlijk persoon. In dit geval dus de naam van de ondernemer. Wanneer iemand bijvoorbeeld zou zoeken naar “Malta” of “drugs” dan zal het artikel waarschijnlijk wel ergens opduiken. Het artikel is ook nog op te vragen via de website van MaltaToday. Dat maakt niet zoveel uit omdat maar weinig mensen daadwerkelijk diepgravend onderzoek doen.

Voor de ondernemer zal juist van belang zijn geweest dat niet iedereen die zijn naam zoekt meteen geconfronteerd wordt met het belastende artikel.

Google hoeft niet altijd te verwijderen. Hoofdregel is wel dat een zoekresultaat verwijderd moet worden. Google mag dat weigeren als het publiek een bijzonder belang heeft om dat zoekresultaat te zien als gezocht wordt naar iemands naam. Dat belang kan bijvoorbeeld bestaan als de betrokkene een publiek persoon is. Het publiek heeft bijvoorbeeld belang erbij te weten wat Mark Rutte allemaal heeft gedaan in het verleden, hij is immers onze minister-president. Het publiek heeft dan weer geen belang om te weten wat de slager op de hoek in het verleden heeft gedaan.

De argumenten van Google tegen verwijdering

De rechtbank hanteert in deze kwestie terecht de volgende maatstaf:

“Het komt erop neer dat [eiser] op basis van zijn door de artikelen 7 en 8 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde grondrechten in beginsel kan verlangen dat op hem betrekking hebbende informatie niet meer door opneming in een resultatenlijst van een zoekmachine ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek. Dat zal echter niet het geval zijn indien de inmenging in zijn grondrechten wegens bijzondere redenen, zoals de rol die hij in het openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft om toegang tot de informatie te krijgen.”

Google zal dus moeten aantonen dat een publiek belang bestaat om de resultaten weer te geven. Lukt dat niet, dan moeten de zoekresultaten worden verwijderd. Het aantonen van zo’n publiek belang is niet zo makkelijk. Daarom is het zo belangrijk dat

In dit geval stelt Google zich op het standpunt dat de ondernemer een publiek figuur is geworden door zich in te laten met malafide huurders en ondoorzichtige transacties. Als de rechtbank dat de ondernemer tot publiek figuur zou bestempelen zou het publiek eerder een belang hebben de zoekresultaten te zien.

Daar gaat de rechtbank echter niet in mee:

“Vast staat dat [eiser] geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een sportschool en een sportschoenenzaak bezit is onvoldoende om hem aan te merken als ‘public figure’. Dat [eiser] mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer pokertoernooien organiseert maken dat niet anders. Ook brengt de omstandigheid dat de naam van [eiser] wordt genoemd in verband met een Maltese politicus die in opspraak is geraakt niet mee dat hij daardoor (ook) een ‘public figure’ is geworden.”

De rechtbank komt daarmee tot de juiste conclusie. De term public figure ziet namelijk op mensen die een openbare functie bekleden of om een andere reden bekend zijn geworden. Denk daarbij aan bekende nederlanders of vloggers. Ook hooggeplaatste mensen uit het bedrijfsleven en ondernemers kunnen public figures worden. Bijvoorbeeld Richard Branson. Het gaat echter te ver om iedere ondernemer als public figure te bestempelen. Als iedereen public figure is dan heeft de term weinig waarde.

De rechtbank vindt het daarnaast belangrijk dat de strafzaak al geseponeerd is:

“Google heeft daarnaast onvoldoende duidelijk gemaakt waarom het publiek er belang bij heeft om bij het intypen van de volledige naam van [eiser] informatie uit het artikel te verkrijgen. Hierbij is verder van belang dat het gaat om informatie die gevoelig is voor het privéleven van [eiser] , terwijl de strafzaak tegen hem – bij gebrek aan bewijs – door het Openbaar Ministerie is geseponeerd. Overigens blijft de informatie over ‘ [naam 5] ’ voor het publiek beschikbaar. Google kan de informatie waar het hier om gaat dus aan het publiek blijven aanbieden, alleen niet meer als op de naam van [eiser] wordt gezocht.”

Kortom, een mooie uitspraak voor deze ondernemer. Het vonnis laat zien dat het recht om vergeten te worden feitelijk het beste van twee werelden is. De betrokkene heeft de mogelijkheid op een effectieve wijze zijn reputatie te waarborgen (de website wordt niet meer weergegeven als gezocht wordt naar zijn naam). De vrijheid van meningsuiting is daarnaast ook gewaarborgd omdat het artikel online mag blijven staan. Het artikel blijft zelfs in Google staan, alleen niet meer wanneer gezocht wordt naar de naam van de ondernemer.

Negatieve zoekresultaten? Lexxit!

Het verwijderen van zoekresultaten is altijd het resultaat van een zorgvuldige belangenafweging. Niet iedere website kan zomaar verwijderd worden. Aan de andere kant wijst Google bijna standaard verzoeken af. Zo’n afwijzing is lang niet altijd terecht, zo blijkt ook weer uit dit artikel. Lexxit is een van de eerste kantoren dat zich specifiek richt op het verwijderen van berichten op internet. Lexxit beschikt daarom over de kennis en expertise om een goede inschatting te maken van de kansen in een procedure. Twijfelt u? Leg uw casus voor aan Lexxit! Wij beoordelen die vrijblijvend!

Meer informatie over ontgooglen door Lexxit.

2017-11-30T09:38:14+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

Leave A Comment