Privacy Statement 2017-11-15T11:18:54+00:00

Privacy Statement

Hieronder vindt u meer informatie over persoonsgegevens welke mogelijk door uw bezoek aan lexx-it.nl worden verzameld.

Vanuit ons vakgebied begrijpen wij het belang van privacy en zijn wij ervan overtuigd dat organisaties actief moeten streven om het gebruik van persoonsgegevens te beperken en de privacy van hun stakeholders te waarborgen. Om die reden houden wij ons aan de volgende principes:

1. Lexxit beperkt het gebruik van persoonsgegevens voor zover dat mogelijk is.

2. Lexxit treft organisatorische en technische maatregelen om te voorkomen dat uwpersoonsgegevens door derden onrechtmatig verwerkt worden.

3. Lexxit verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden tenzij:
A. Lexxit van mening is dat zij daartoe een wettelijke verplichting heeft.
B. Lexxit door een reorganisatie gedwongen wordt haar activiteiten in een andere (rechts-) persoon voort te zetten.

Wie is verantwoordelijke voor verzamelde persoonsgegevens?

Lexxit is een handelsnaam van Rechtraad B.V., gevestigd te 6102 BK Echt, gemeente Echt-Susteren aan het adres Houtstraat 56. Zij is verantwoordelijke zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van dit document of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, op te vragen of te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan contact@lexx-it.nl.

Hoe ver reikt deze verantwoordelijkheid?

Lexx-it.nl kan hyperlinks of andere verwijzingen naar andere websites buiten het domein van Lexx-it.nl bevatten. Lexx-it wil u erop wijzen dat deze websites niet onder de verantwoordelijkheid van Lexxit vallen maar onder de privacy policy van deze derden websites.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Lexxit?

Hieronder geeft Lexxit weer welke informatie zij van verschillende groepen verwerkt en verzamelt.

Bezoekers

Tijdens het gebruik van Lexx-it.nl wordt informatie verzameld over uw surfgedrag. Op basis van deze informatie optimaliseert Lexxit haar website. De informatie is voor Lexxit dan ook essentieel om een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Deze informatie wordt automatisch gegenereerd en bijgehouden door een open-source softwarepakket. Piwik is geïnstalleerd op een server van Lexxit. De verzamelde gegevens worden beveiligd opgeslagen op de servers van Lexxit en dus niet aan een derde partij verstrekt. Piwik is zo ingesteld dat er geen cookies worden ingesteld. IP-adressen worden geanonimiseerd opgeslagen, dat wil zeggen dat de laatste zes cijfers niet worden opgeslagen: bijv. 192.186.KKK.KKK.

Lexxit slaat onder andere informatie op over: welke pagina’s u bezoekt, welke zoekwoorden u gebruikt, hoelang u op een bepaalde pagina verblijft, het gebruikte besturingsysteem.

Gebruikers

van de bezoeker die gebruik maakt van het contact-formulier, het ‘meldinternetmisbruik-formulier’ of onze live-chat, worden bovendien de persoonsgegevens verzameld die ingevuld worden op de formulieren. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Waarvoor gebruikt Lexxit deze gegevens?

Lexxit gebruikt de gegevens welke zij verzamelt om haar diensten te kunnen leveren. De gegevens welke verzameld worden over de bezoekers worden gebruikt om de website te optimaliseren. Bij gebruikers verzamelde gegevens worden gebruikt voor het in behandeling nemen en antwoorden van gestelde vragen. Daarnaast gebruikt Lexxit laatstgenoemde gegevens, geanonimiseerd, om haar interne processen te evalueren.

Worden door Lexxit verzamelde gegevens aan derden verstrekt?

Lexxit verstrekt de verzamelde gegevens niet aan derden tenzij in de volgende gevallen:

a. Indien Lexxit in alle redelijkheid van mening is dat zij daartoe op grond van relevante wet- of regelgeving verplicht is.

b. Indien Lexxit in de toekomst een reorganisatie doormaakt waardoor Lexxit deze gegevens moet overdragen aan een nieuwe organisatie of rechtspersoon.

Hoe worden uw persoonsgegevens door Lexxit beschermd?

Lexxit slaat uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk. Door bezoekers gestelde vragen worden, voor zover mogelijk, binnen 1 week behandeld. Binnen 1 maand na behandeling van de vraag biedt Lexxit aan gebruikers via e-mail de mogelijkheid om aan te geven of zij als cliënt in het systeem wil blijven staan voor toekomstige dienstverlening of dat zij wil dat haar persoonsgegevens verwijderd worden. Bij niet-beantwoording van deze e-mail gaat Lexxit ervan uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat Lexxit deze gegevens bewaart. U kunt deze toestemming ten alle tijden schriftelijk intrekken.

Lexxit neemt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan Lexxit eenzijdig deze statement wijzigen?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze versie is van 17-10-2013

Mag ik deze privacy statement gebruiken op mijn eigen website?

Ja dat mag als u daarbij vermeldt dat de privacy statement afkomstig is van Lexx-it met een link naar www.lexx-it.nl. Lexxit beveelt dit echter niet aan. Deze privacystatement is een juridisch document en het kopiëren van dit document, geheel of in delen, kan ertoe leiden dat haar juridische relevantie afneemt. Mocht u vragen hebben over het gebruik van deze privacystatement op uw eigen website dan kunt u contact opnemen via contact@lexx-it.nl. Wij helpen mede-webmasters graag met deze moeilijke materie.

nb. Dit document valt onder de volgende licentie:

Creative Commons-Licentie
Lexxit Privacy Statement van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op http://www.lexx-it.nl