Hetzelfde pakje aan met Carnaval, in overtreding van de Auteurswet.

IJzige kou, losgeslagen carnavalswagens en slechte covers. De ware carnavalsvierder is zich bewust van de risico’s van carnaval. De ware carnavalsvierder bereidt zich dan ook zorgvuldig voor; goed ingepakt, flesjes water naast het bed, een zorgvuldig uitgekozen pakje. Deze arme ziel is zich echter niet bewust van het ware gevaar van carnaval. Dit gevaar schuilt als een polonaise onder de confetti. Het is het AUTEURSRECHT! 

 

Verkleedboetes door het auteursrecht. 

Wat is er nu leuker als verkleden als spiderman, the Joker, Harry Potter of een Minion? Vanwege het auteursrecht kan zo’n verkleedpartij kan echter verstrekkende juridische gevolgen hebben. Zelfs gevangenisstraffen kunnen het gevolg zijn. 

Het auteursrecht beschermt creatieve scheppingen, zoals: boeken, verhalen, films, foto’s, muziek enz. Vanwege het auteursrecht heeft de maker (schrijver) van een film het exclusieve recht die film openbaar te maken en te verspreiden. Dat geldt ook voor gedeeltes van de film, zoals een karakter daarin. Striptekenaar Bob Kane creëerde Batman in 1939, terwijl hij werkzaam was voor DC Comics. DC Comics heeft daarom het auteursrecht op Batman. 

Het verkleden als een strippersonage is een verveelvoudiging. Het oorspronkelijke werk (het stripfiguur) wordt immers in een nieuwe versie (de (beschonken) carnavalsvierder) aan het publiek getoond. Daarnaast wordt deze verveelvoudiging ook nog eens openbaar gemaakt, die staat immers op straat.  

De maker van het werk heeft daarnaast ook zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Die persoonlijkheidsrechten houden in dat hij ook kan optreden tegen verminking van dat werk. Zo zou DC Comics kunnen optreden tegen de al te beschonken Maastrichtse Batman. 

Verveelvoudiging en openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken is onrechtmatig. De maker kan een overtreder aansprakelijk stellen voor door hem geleden schade. Ook kunnen de middelen waarmee het onrechtmatig handelen plaatsvindt (het kostuum) in beslag worden genomen. Vervelend is dat de verliezer van zo’n procedure alle proceskosten van de wederpartij moet betalen. Het kan dus voorkomen dat iemand veroordeeld wordt voor € 500,- schadevergoeding en € 15.000,- aan proceskosten. 

Een inbreuk op het auteursrecht kan zelfs een gevangenisstraf of een boete opleveren. 

 

Niet verstandig: een Maastrichtse Prins carnaval nadoen. 

Ook het verkleden als de Prins van de Tempeleers kan onrechtmatig zijn. Niet omdat dan sprake zou zijn van majesteitsschennis (dat geldt namelijk alleen voor de Koning). Maar om een andere reden. 

De Tempeleers hebben hun naam en logo namelijk vorig jaar als merk geregistreerd. Naar eigen zeggen doen zij dit om commercieel misbruik en imagoschade te voorkomen. linklinklink. 

Wie dus ten onrechte gebruik maakt van de tekenen van de Tempeleers kan inbreuk maken op art. 2.20 lid d BMW. Dat artikel verbiedt het gebruik van een merk anders dan ter gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Daarbij kan worden gedacht aan het verkleden als of het bespotten van de Tempeleers. Dat gebruik is alleen strafbaar als daarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt verkregen. In het verleden is op grond van deze bepaling verboden om het Philipslogo met hakenkruizen weer te geven als protest tegen de Philipspolitie in de tweede wereldoorlog. 

Ook een inbreuk op het merkenrecht is onrechtmatig en kan, net zoals auteursrecht, worden bestraft met schadevergoedingen, proceskostenveroordelingen en zelfs gevangenisstraf.  

 

Ook verboden: op zaterdag verkleed rondlopen in Maastrichtse café’s. 

De Maastrichtenaren zijn nogal kien op tradities. Carnaval duurt daar van zondag tot en met dinsdag en geen moment later! Dat gaat zelfs zo ver dat verkleden buiten die periode strafbaar is! 

Artikel 2.3.1.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt namelijk: 

 

De caféhouder die op zaterdagavond verklede mensen toelaat kan dus een ferme boete verwachten.  

 

Tot slot 

Toegegeven, het is wat vergezocht. Warner Bros heeft wel betere dingen te doen dan carnavalsvierders te dagvaarden. Disney zal ook niet zomaar beslag leggen op carnavalspakjes en de caféhouder die alvast op zaterdag met carnaval begint zal waarschijnlijk niet beboet worden. 

Het doel van het artikel is een andere kijk te geven op het recht en de invloed daarvan op een volksfeest als carnaval. In die zin is het meer een gedachteoefening dan een werkelijk gevaar.  

In werkelijkheid kent het auteursrecht en het merkenrecht vele beperkingen met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Zo zou een vordering op grond van het auteursrecht waarschijnlijk stuklopen op art. 18c Aw, dat bepaalt dat een parodie geen inbreuk op auteursrechten vormen.  

Het werkelijke gevaar van carnaval blijft dus toch de kou, het bier en de slechte covers 

 

Alaaf! 

2018-02-12T15:35:50+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

Leave A Comment