Ontgooglen, let op de termijnen bij een “vergeet mij” verzoek

Google zegt ja op ongeveer 38 % van de ontgoogle-verzoeken. Van de andere 62 % wordt ongeveer de helft afgewezen omdat gegevens ontbreken en de andere helft omdat Google van mening is dat de links niet verwijderd hoeven te worden. Wie het niet eens is met de beslissing van Google kan stappen ondernemen, maar moet wel op de termijnen letten.

Dat Google meer dan de helft van de verzoeken afwijst wil natuurlijk niet zeggen dat alle afwijzingen terecht zijn. Om die reden kan het besluit van Google aan een onafhankelijke rechter voorgelegd worden. Er zijn twee methodes om dat te doen. De verzoekschriftprocedure en het kort geding.

De verzoekschriftprocedure bij een “vergeet mij” verzoek (ontgooglen).

De eerste mogelijkheid is een verzoekschrift aan de rechtbank.. Krachtens art. 36 Wbp kan de rechter Google bevelen de persoonsgegevens uit de zoekmachine te verwijderen. Een rechter kijkt dan of Google voldoende belang heeft de gegevens te verwerken. Dat belang bestaat bijvoorbeeld wanneer het gegevens van een beroemd persoon betreft.

Het voordeel van de verzoekschriftprocedure is dat deze vrij goedkoop en eenvoudig is. Het is niet nodig om een advocaat in te schakelen, er zijn geen dagvaardingskosten en je hoeft meestal niet naar de rechtbank. Om maar eens een paar voordelen te noemen.

Een verzoekschriftprocedure kan echter wel vrij lang duren. Belangrijker nog, wie een verzoekschriftprocedure wil starten moet goed op de termijnen letten.

Er geldt een termijn van 4 plus 6 weken voor het indienen van een verzoekschrift. Google heeft een termijn van vier weken om een verwijderingsverzoek te behandelen. Het verzoekschrift aan de rechtbank moet binnen 6 weken na het bericht van Google worden ingediend, of binnen 6 weken nadat de termijn van vier weken is afgelopen. Het verzoekschrift moet dus altijd binnen 10 weken ingediend worden. Maar de termijn kan ook korter zijn wanneer Google sneller reageert. Aangezien Google niet altijd binnen de gestelde termijn van 4 weken reageert is het van belang goed op de termijnen te letten.

Het kort geding bij een “vergeet mij” verzoek(ontgooglen).

Een snellere weg is de kort geding procedure. Een kort geding is een korte procedure waarin de rechter een voorlopig oordeel velt over een kwestie. De procedure bestaat uit een dagvaarding en een zitting waar beide partijen hun standpunt uiteen kunnen zetten.

De rechtbank te Den Haag heeft nog niet zolang geleden bepaald dat een verwijderingsverzoek ook in kort geding gedaan kan worden.

Het kort geding is, jammer genoeg, niet zo snel als het lijkt. Er geldt een dagvaardingstermijn van drie maanden! omdat Google in de VS gevestigd is. De rechter kan de termijn wel op verzoek verkorten.

Verder brengt het voeren van een kort geding hogere kosten met zich mee. Zo krijgt men te maken met advocaatkosten, vertaalkosten, deurwaarderskosten etc. etc.

Juridische ondersteuning bij verwijderingsverzoeken.

Welke methode de juiste is hangt af van Uw situatie.  Leg Uw casus aan Lexxit voor en wij adviseren over de juridische mogelijkheden.

Leg Uw casus voor!

2017-10-26T11:53:28+00:00

About the Author:

Stephan Mulders