Wat is: Online Laster, Belediging en Smaad.

Iemand zet een negatief bericht over u op facebook, twitter, een forum of een eigen website. Door het online zetten van dit bericht wordt een persoon of een organisatie in een negatief daglicht gesteld op Internet. Dit kan gevolgen hebben voor het online imago van een persoon. Toekomstige werkgevers, klanten, partners of vrienden kijken namelijk steeds vaker Google wat voor vlees ze in de kuip hebben. Hoe langer de berichten op het internet staan hoe meer mensen het kunnen lezen en hoe grote de kans is dat er kopieën worden gemaakt. U wilt het bericht dus zo snel mogelijk verwijderen.

De volgende gevallen kunnen gronden zijn om een bericht te verwijderen:

Online belediging (art. 265 Sr.)

Belediging is een krenkende uiting waardoor de eer of goede naam van een persoon of organisatie wordt aangetast. Het maakt daarbij niet uit of het bericht waar is. Bijvoorbeeld: Jan is een fascist! kan als beledigend worden gezien ook al heeft Jan daadwerkelijk fascistische denkbeelden. Ook een persoonlijke e-mail kan als belediging worden gezien. Als het een openbaar bericht is telt dat uiteraard als een zwaarder vergrijp. Belediging is strafbaar ingevolge artikel 265 Sr. e.v. Daarmee is belediging onrechtmatig en kan het civielrechtelijk worden aangepakt.

Online smaad (art. 261 Sr.)

Smaad is het doen van een bewering over iemand waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangetast. Ook hier is het niet relevant of de bewering waar is of niet. Een verweer tegen smaad is dat het algemeen belang met de bewering gediend is. Bijvoorbeeld: Jan is een fascist! is smaad maar als Jan lid is van een anti-fascistische organisatie is het algemeen belang erbij gediend dit te weten. Ook als het bericht niet smadelijk is kan het als belediging worden gezien. Net zoals belediging kan smaad ook in een privé gesprek worden gedaan. Als het verspreidt wordt dan is het een smaadschrift (bijvoorbeeld via Twitter of facebook). Smaad is strafbaar volgens artikel 261 Sr. Daarmee is smaad onrechtmatig en kan het civielrechtelijk worden aangepakt. Ook het dreigen met smaad is strafbaar.

Online laster (art. 262 Sr.)

Laster is het doen van een smadelijke bewering over iemand waarvan men weet, of had moeten weten, dat deze bewering niet waar is. bijvoorbeeld: Jan is een fascist! is lasterlijk als je deze uiting doet zonder enige reden om aan te nemen dat Jan daadwerkelijk fascistische denkbeelden heeft. Laster is strafbaar volgens artikel 262 Sr. Daarmee is laster onrechtmatig en kan het civielrechtelijk worden aangepakt. Zoals hierboven al duidelijk werd kan een uiting, afhankelijk van de omstandigheden, dus lasterlijk, smadelijk of beledigend zijn.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van gronden waarop een bericht verwijderd kan worden. In veel gevallen is er daarnaast sprake van een combinatie van gronden. Het publiceren van een persoonlijke brief is bijvoorbeeld zowel inbreuk op het auteursrecht als een inbreuk op de privacy van de verzender.

En vrijheid van meningsuiting dan?

Belediging, laster en smaad zijn zogenoemde uitingsdelicten. Ze beperken de vrijheid van meningsuiting; het is toegestaan om je mening te uiten, dit recht mag alleen niet misbruikt worden ten koste van een ander. Een rechter zal daarom altijd een afweging moeten maken tussen het recht van de een om zich te uiten en het recht van de ander op zijn eer en goede naam. Indien de rechter van mening is dat een uiting onrechtmatig is kan een verbod worden opgelegd, een rectificatie geëist worden of een schadevergoeding opgelegd worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijheid van meningsuiting en smaad en laster.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

2013-02-06T17:49:01+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

21 Comments

 1. […] de dader een strafbaar feit pleegt, bijvoorbeeld belediging, bedreiging of smaad, kunt U aangifte doen bij de politie. De politie start vervolgens een […]

 2. […] Wat is online belediging, smaad en laster? […]

 3. […] Smaad laster en belediging op internet. […]

 4. […] Wat is online belediging, smaad, laster? […]

 5. Wat zijn persoonsgegevens (WBP) 21 februari 2013 at 22:34

  […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 6. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 7. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 8. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 9. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 10. Identiteitsdiefstal op Twitter. 16 maart 2013 at 17:21

  […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 11. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 12. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 13. Wat is een notice & takedown verzoek? 16 maart 2013 at 17:44

  […] duidelijke gevallen kan een hostingprovider terughoudender zijn, bijvoorbeeld in het geval van smaad. De hostingprovider mag namelijk niet zomaar berichten […]

 14. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 15. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 16. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 17. […] Wat is online smaad, laster en belediging? […]

 18. […] op het internet heeft daardoor een sterk internationaal karakter. Onrechtmatige uitingen (smaad en laster) in die publicatie kunnen dan ook grensoverschreidende gevolgen hebben. Een Franse […]

 19. […] wordt als een grondrecht is zo’n beperking slechts beperkt mogelijk. Bij het verwijderen van smaad en laster op het internet speelt het recht op vrijheid van meningsuiting dan ook een grote rol. […]

 20. Lexxit Knowledge Smaad en laster 29 augustus 2013 at 10:58

  […] vindt u een overzicht van onze artikelen over smaad, laster en onrechtmatige uitingen. Lexxit heeft uitgebreide kennis opgebouwd op dit gebied en vindt […]

 21. […] Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan […]

Comments are closed.