Notice & Takedown verzoek

Iemand die een foto, bericht of website op het internet zet doet dit zelden zonder hulp. Vaak wordt voor het plaatsen van berichten gebruik gemaakt van bestaande websites of social media. Wie een website online wil zetten richt zich vaak tot een hostingprovider. U kunt de provider, of de eigenaar van een website, dan ook verzoeken om een bericht of website te verwijderen. Hieronder leest u daar meer over.

Aan wie kan het takedown verzoek gericht worden?

Een dergelijk (takedown) verzoek kan gericht worden aan de eigenaar van een website of aan een hostingprovider (diegene die de website op het internet zet). Het beste is om het verzoek te richten tot die partij die het dichtste bij de internetmisbruiker staat. Als iemand bijvoorbeeld een bericht op Facebook plaatst kan Facebook (eigenaar) het beste worden aangesproken. Als iemand daarentegen zelf een website uitbaat waarop bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermde foto’s gebruikt worden kan de hostingprovider worden aangesproken.

Moet aan een takedown verzoek worden voldaan?

Website-eigenaren en hostingproviders zijn in principe aansprakelijk voor onrechtmatige inhoud van hun website. Ook als deze inhoud door derden is geleverd. Op grond van artikel 6:196c BW zijn ze echter niet aansprakelijk als ze: niet wisten van de onrechtmatige inhoud of de inhoud meteen hebben verwijderd zodra zij op de hoogte zijn gesteld van de onrechtmatige inhoud. Door de hostingprovider te verzoeken het bericht of de website te verwijderen kunnen zij zich niet meer beroepen op artikel 6:196c BW.

De hostingprovider of website-eigenaar oordeelt of de inhoud van de melding in haar ogen onrechtmatig is. Dit levert geen probleem op indien de inhoud van het bericht onmiskenbaar onrechtmatig is, bijvoorbeeld indien op een website een foto staat waarover U auteursrechten heeft. Bij minder duidelijke gevallen kan een hostingprovider terughoudender zijn, bijvoorbeeld in het geval van smaad. De hostingprovider mag namelijk niet zomaar berichten verwijderen.

Kan ik zelf een notice & takedown verzoek indienen?

Dat kan. U kunt zelf een brief, of e-mail, versturen naar de hostingprovider of eigenaar van de website. Hierin moet u in ieder geval vermelden: NAW gegevens, de URL waar de onrechtmatigheid staat, de reden dat U denkt dat het onrechtmatig is en waarom u de hostingprovider aanspreekt. Bij onmiskenbare onrechtmatigheid kunt U dus zelf dit verzoek opstellen.

Indien de onrechtmatigheid minder duidelijk is of de casus ingewikkelder is kan Lexxit voor U dit verzoek indienen. Lexxit kan de gronden voor verwijdering duidelijk verwoorden waardoor de kans groter is dat Uw verzoek gehonoreerd wordt. Ook indien u verzoek wordt afgewezen kan Lexxit verdere stappen ondernemen, zo kunnen NAW gegevens van de dader worden opgevraagd of kan de provider via gerechtelijke stappen vervolgd worden.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische bijstand bij een notice & takedown verzoek.

Lexxit Direct biedt juridische hulp bij het verwijderen van foto’s en berichten van het internet. Via de onderstaande knop vindt  meer infotmatie over Lexxit Direct en kunt u bovendien een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens advies.

Lexxit Notice & Takedown

 

2013-02-14T14:51:01+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

9 Comments

 1. Hoe werkt digitale opsporing? — Lexxit 15 februari 2013 at 17:01

  […] Zo kan de eigenaar van een website verzocht worden om de gebruiker en de berichten te verwijderen (takedown verzoek). Ook kan de eigenaar verzocht worden het ip adres van de gebruiker af te geven. Een […]

 2. […] nemen. Het is maar de vraag of dit werkelijk effect heeft. Lexxit® adviseert de Gemeente om een takedown verzoek bij Facebook te […]

 3. […] internetmisbruik wordt vaak op bestaande websites (bijvoorbeeld Facebook) geplaatst. Een nieuwe website wordt bijna altijd gehost door een hostingprovider. U kunt daarom de eigenaar van een website verzoeken een bericht te verwijdern. Hier kunt U meer lezen over het indienen van een dergelijk notice & takedown verzoek. […]

 4. […] Wat is een notice & takedown verzoek? […]

 5. Wat is digitale opsporing 16 maart 2013 at 17:53

  […] Wat is een notice & takedown verzoek? […]

 6. Het verzamelen van online bewijs 16 maart 2013 at 17:58

  […] Wat is een notice & takedown verzoek? […]

 7. […] Wat is een notice & takedown verzoek? […]

 8. Wat is internetmisbuik (cybercrime)? 16 maart 2013 at 18:09

  […] Wat is een notice & takedown verzoek? […]

 9. […] Wat is een notice & takedown verzoek? […]

Comments are closed.