Het Bonnefanten College te Maastricht is deze vorige week opgeschrikt door een pestfilmpje dat door de ouders van een leerling van het VMBO die in een bushalte geslagen en geschopt wordt door een andere leerling.

Het filmpje dat in oktober 2012 is gemaakt laat duidelijk zien hoe een meisje geslagen en geschopt wordt. De moeder van het meisje besloot het filmpje op Facebook te zetten omdat ze vond dat de school niet voldoende actie ondernam om het pesten te stoppen.

Op Facebook is woedend gereageerd op het pestfilmpje. Daarnaast zijn er diverse bedreigingen naar de dader geuit. De moeder van de dader heeft aangifte tegen het pestfilmpje gedaan.Diverse media, waaronder L1, het Algemeen Dagblad en de NOS hebben het nieuws rond het filmpje opgepakt.

Lexxit plaatst overigens geen link naar het filmpje om verdere verspreiding niet in de hand te werken.

Reactie Bonnenfantencollege op het pestfilmpje

De school heeft inmiddels, ruim vijf dagen na het incident, op haar website gereageerd. Ze schrijft dat aanleiding van het incident een meningsverschil tussen beide leerlingen was dat op weg naar huis is geëscaleerd. De school geeft aan dat zij niet op de hoogte waren van het incident en dat zij anders had ingegrepen door middel van haar pestprotocol. Zij heeft verder verzocht de naam van de school bij het filmpje te verwijderen.

Internet Risk Management: Online reputatie management.

Opvallend aan dit bericht is dat dit incident zich buiten het schoolterrein en buiten schooltijden afspeelde. De school had bovendien geen kennis van het incident of het gemaakte filmpje. Toch wordt de school op diverse social media onmiddellijk verantwoordelijk gehouden voor het incident. Wie op “Bonnefanten College Maastricht” googled krijgt op de eerste pagina een bericht te zien dat over dit pestfilmpje gaat. Het online imago van de school wordt hiermee behoorlijk geschaad. Juist op het moment dat basisschoolleerlingen kiezen voor een middelbare school

De trage reactie van verergerde de schade alleen maar. Indien de school onmiddellijk gereageerd had met haar, overigens redelijke, verklaring hadden de media dit meteen kunnen oppikken. De schoolleiding heeft overigens wel onmiddellijk verzocht om de naam van de school bij het filmpje te verwijderen, dat heeft helaas niet mogen baten.

Uit dit incident kan een belangrijke les geleerd worden. Je online reputatie loopt altijd gevaar op het internet, alleen door snel te reageren kun je de schade beperken.

 Bronnnen: L1,Bonnenfantencollege.

 

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik