Mag een negatief bericht voor altijd online blijven staan? Internet als archief!

Zolang een pagina op internet staat kan deze gemakkelijk gevonden worden. Het maakt daarbij niet veel uit of het bericht nog nieuw is of al jaren oud. Een negatief bericht heeft daarom vaak nog jaren een impact op de reputatie van het slachtoffer. Dat, terwijl het nieuwsbericht al lang niet meer relevant is. Het zou daarom voor het slachtoffer prettig zijn als een bericht na een bepaalde periode van het internet zou kunnen verdwijnen. De rechter denkt daar echter meestal anders over: eens online blijft online.

EHRM: het internet is een archief.

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens onderscheidt het internet zich van ouderwetse geprinte media omdat op het internet het risico op imagoschade, en de impact daarvan, vele malen groter is. Dit komt onder andere door de snelle verspreiding, het gebrek aan controle maar vooral doordat het bericht voor altijd toegankelijk is. Vooral dat laatste maakt dat de impact van een negatief bericht nog vaak jaren merkbaar is.

Die jarenlange impact is echter volgens het EHRM geen doorslaggevende reden om een bericht na een aantal jaar te moeten verwijderen. In feite is die jarenlange impact juist inherent aan het internet. Een rechter houdt daar dan ook rekening mee bij het besluit of een bericht onrechtmatig is of niet.

Daarbij komt dat het internet ook een belangrijke archieffunctie vervult. Het internet wordt namelijk door veel mensen gebruikt om een evenwichtig beeld te vormen van belangrijke gebeurtenissen in een bepaalde periode. Door een bericht te verwijderen wordt deze archieffunctie verstoord en kan een onjuist beeld ontstaan van de geschiedenis.

Conclusie

Een bericht kan dus niet verwijderd worden om de enkele reden dat het langere tijd op het internet staat. Een rechter zal dus moeten oordelen of het bericht ansich toelaatbaar is, het tijdsverloop is niet van belang. Als het bericht volgens de rechter niet onrechtmatig zal het voor eeuwig online mogen blijven staan.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

2017-10-26T12:58:07+00:00

About the Author:

Stephan Mulders