Lexxit Internet Risk Management

De snelle ontwikkeling van het internet brengt een nieuwe categorie bedreigingen voor organisaties met zich mee. In toenemende mate komen organisaties in aanraking met onder andere grootschalig dataverlies, online reputatieverlies en  privacy wetgeving. De werking van het internet vergroot vervolgens de impact van deze risico’s.

Doel Internet Risk Management.

Internet Risk Management stelt Uw organisatie in staat om veilig en efficiënt te opereren in de digitale samenleving. Het ondersteunt daarmee Uw organisatie in het bereiken van haar doelstellingen. Het combineert elementen van IT, Informatie Veiligheid, Management, Juridische handhaving en Marketing. Dit om een organisatie te beschermen tegen aanvallen, Incidenten tijdig te ontdekken, schade bij incidenten te beperken en de veroorzaker van een incident te vervolgen.

Bedreigingen op het internet.

Risico ontstaat door bedreigingen en zwakke punten in een organisatie. Deze kunnen op ieder niveau van een organisatie ontstaan. Daarom is het van belang dat er op beleidsniveau wordt nagedacht over deze risico’s en op welke manier daar als organisatie mee om wordt gegaan. Dit dient vervolgens door middel van helder beleid, richtlijnen en procedures aan de gehele organisatie te worden gecommuniceerd. Zo kan iedereen in een organisatie veilig en efficiënt werken in de digitale samenleving.

Aanpak Lexxit I.R.M.

Lexxit ondersteunt organisaties en bedrijven bij het bepalen van de bedreigingen en zwakheden van een organisatie op het internet. Op basis daarvan wordt een verbeterplan opgesteld om risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Lexxit vertaalt vervolgens de organisatiebehoeften in duidelijke richtlijnen en procedures zodat de hele organisatie op een verantwoorde wijze handelt.

Bedreigingen en zwakke punten hebben altijd een menselijke oorsprong. Daarom focust Lexxit haar aanpak op de mensen in een organisatie. Door structuur aan te brengen weten de mensen waar ze op moeten letten, wat er van hen verwacht wordt en wat er gebeurd als ze niet juist handelen. Lexxit bekijkt dit probleem dan ook vanuit een juridisch en organisatorisch oogpunt. Techniek speelt slechts een ondersteunende rol in het internet risk management.

Meer informatie over Lexxit I.R.M.

WIlt U graag meer weten over Internet Risk Management of de mogelijkheden om Lexxit in te schakelen bij het opzetten van Internet Risk Management? Neem dan contact op met Lexxit via ons contactformulier.

 

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik