Op internet wordt veel gesproken over privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Het is vaak niet duidelijk wat nou precies persoonsgegevens zijn. Lexxit legt uit.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het doel van de WBP is particulieren de mogelijkheid te bieden hun persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn bewust ruim gedefinieerd. Ze moeten voldoen aan de volgende vier vereisten. 1. iedere informatie 2. betreffende 3. identificeerbaar of geïdentificeerde 4. natuurlijke personen.

  1. iedere informatie: Alle informatie die iets zeggen over een persoon valt onder de definitie. Zo vallen hier bijvoorbeeld persoonlijke contactgegevens en bankrekeningnummer duidelijk onder. Maar ook bijvoorbeeld betalingsgegevens, personeelsdossiers en patiëntendossiers. Ook een bericht op een forum kan als informatie worden aangemerkt.

  2. Betreffende: De gegevens moeten informatie verschaffen over een persoon. Dit is duidelijk het geval bij een bankrekeningnummer. Het gaat echter verder. Ook informatie over een voorwerp zoals bijvoorbeeld een huis of auto kan indirect inzicht verschaffen in het inkomen van die de eigenaar.

  3. Identificeerbaar of geïdentificeerd persoon: Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon in een groep kan worden onderscheiden van de rest. Dit kan directe identificatie zijn, bijvoorbeeld een naam. Ook indirecte identificatie, een combinatie van lengte, gewicht, geslacht en leeftijd kan bijvoorbeeld iemand identificeren.

  4. Natuurlijk persoon: Persoonsgegevens gaan over natuurlijke personen. Bedrijven en organisaties kunnen zich dus niet beroepen op de WBP. Markant detail is dat het over een levend persoon moet gaan. Informatie over overleden personen kan dus niet meer als persoonsgegevens worden gezien.

Waarom zijn persoonsgegevens belangrijk?

Persoonsgegevens worden beschermd door de WBP. Dat houdt in dat organisaties aan regels gebonden zijn indien ze deze gegevens willen verwerken. Zo moet de verwerking een doel dienen, moet inzage worden verschaft, zijn ze verantwoordelijk voor de beveiliging, moet in veel gevallen om toestemming worden gevraagd. Etc. etc.

Het komt helaas regelmatig voor dat organisaties over de schreef gaan en onrechtmatig tot verwerking van persoonsgegevens overgaan. Dit is ook regelmatig het geval bij smadelijke of beledigende berichten. Dankzij de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan hiertegen worden opgetreden.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving bij misbruik van persoonsgegevens.

Lexxit Direct verzorgt juridische handhaving bij misbruik van persoonsgegevens. Via de onderstaande knop vindt u meer informatie over Lexxit Direct en kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit adviseert vervolgens vrijblijvend over deze casus.

Lexxit persoonsgegevens

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik