Indien U wordt lastiggevallen op het internet wilt U natuurlijk dat dit zo snel mogelijk stopt. Hoe kunt U dat het beste aanpakken? Lexxit geeft hieronder een kort stappenplan zodat U doelgericht actie kunt ondernemen tegen internetmisbruik.

Stap 1: bewijs verzamelen.

Een goede aanpak van internetmisbruik begint bij de opbouw van een dossier. U zult immers altijd moeten bewijzen dat iemand daadwerkelijk schade aanricht met zijn gedrag op internet. Lees hier meer over het verzamelen van bewijs van internetmisbruik.

Stap 2: dader opsporen.

Op internet wordt gebruik gemaakt (anonieme-) gebruikersnamen. Dus moet een dader opgespoord worden om hem te kunnen aanpakken. lees hier meer over het digitaal opsporen van daders.

Stap 3: Handhaven

Als U bewijs verzameld heeft en de dader opgespoord heeft kunt U stappen tegen de dader ondernemen. Welke stappen U het beste kunt ondernemen hangt af van de situatie en de ernst van het internetmisbruik. Hieronder staan de meestgebruikte maatregelen om een bericht van internet te verwijderen.

Verzoek de dader tot stoppen.

U kunt de dader door middel van een e-mail verzoeken te stoppen met het internetmisbruik. Het is mogelijk dat een dader de schade niet opzettelijk veroorzaakt. In dat geval zal hij sneller geneigd zijn het bericht of de foto te verwijderen. Lees hier hoe en in welke gevallen U de dader een verzoek kunt doen te stoppen met het internetmisbruik.

Notice & Takedown verzoek.

internetmisbruik wordt vaak op bestaande websites (bijvoorbeeld Facebook) geplaatst. Een nieuwe website wordt bijna altijd gehost door een hostingprovider. U kunt daarom de eigenaar van een website verzoeken een bericht te verwijdern. Hier kunt U meer lezen over het indienen van een dergelijk notice & takedown verzoek.

(Online) aangifte doen.

Indien de dader een strafbaar feit pleegt, bijvoorbeeld belediging, bedreiging of smaad, kunt U aangifte doen bij de politie. De politie start vervolgens een strafrechtelijk onderzoek. Aan de hand van dat onderzoek bepaald de officier van justitie of ze de dader zullen vervolgen.

Kort geding (art 6:162 BW).

Naast een strafrechtelijke procedure kunt U ook een gerechtelijke procedure starten om de dader te dwingen te stoppen. In deze procedure toetst de rechter of het bericht onrechtmatig is en daarom verwijderd moet worden. Een Kort Geding kan binnen, als nodig, binnen 24 uur worden gehouden.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning bij het verwijderen van ongewenste foto’s en berichten.

Lexxit Direct biedt juridische handhaving bij ongewenste foto’s of berichten op het internet. Via de onderstaande knop vindt u meer informatie over Lexxit Direct en kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit adviseert vervolgens vrijblijvend over deze casus.

Ongewenste foto/bericht

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik