Op internet wordt veel gekocht en verkocht. Bijvoorbeeld op marktplaats.nl of via een webwinkel. Helaas zijn niet alle kopers en verkopers eerlijk. Zo ontving de politie in 2011 maar liefst 81.000 meldingen op haar Meldpunt Internetoplichting.

Verkopersoplichting, internetfraude door malafide webwinkels.

Door de toename van de online handel neemt ook de online oplichting toe. Vaak wordt iets op internet gekocht en wordt het artikel na betaling niet verzonden. De oplichter reageert daarna niet meer op e-mails en gaat er dan vandoor met het betaalde bedrag. Er zijn oplichters die een specifieke website oprichten, anderen opereren via internetfora of marktplaats.nl. Een paar tips om oplichters te ontmaskeren:

  • Als het te goed is om waar te zijn is het waarschijnlijk niet waar: een nieuwe Iphone wordt in de regel niet voor € 100,- aangeboden.
  • Kijk op marktplaats altijd naar de reputatie van een verkoper.
  • Google de naam van de verkoper of webwinkel voor U koopt.
  • Check de database internetopliching van de politie.
  • Betaal Uw aankopen via Paypall of creditcard, uw aankopen zijn dan verzekerd.
  • Indien U het niet vertrouwt niet doen!

 

Betalingsfraude, kopen zonder te betalen.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat online winkeliers in 2011 ongeveer 1% van hun omzet kwijtraken door betalingsfraude. In dat geval wordt online een product gekocht en uiteindelijk niet betaald. Het product wordt vervolgens bezorgd op een vals adres, of het adres van een tussenpersoon. Zo kan de werkelijke dader bijna niet achterhaald worden. Webwinkels leiden door deze betalingsfraude aanzienlijke schade. In 2011 leden winkeliers in de VS 3.4 miljard dollar schade door betalingsfraude.

Veel webshops bieden de mogelijkheid om na verzending te betalen. Dit is natuurlijk een service naar de klant maar maakt het wel eenvoudig om betalingsfraude te plegen. Het merendeel van de klanten zijn bovendien te goedertrouw. Het is dan ook de kunst om de rotte appels eruit te pikken op basis van een risicoprofiel. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om een dure laptop op afbetaling naar een nieuwe klant te sturen. In dat geval kan beter, een gedeelte, vooraf betaald worden. U heeft dan in ieder geval het bankrekeningnummer van uw klant

Is oplichting strafbaar?

Oplichting is een vorm van bedrog* en is strafbaar gesteld in artikel 326 Sr. Oplichting is, kort gezegd, door middel van een truc een ander zover te krijgen om een goed of een dienst aan jou of iemand anders te overhandigen. Een goed kan in ieder object zijn dat een waarde vertegenwoordigd, Bitcoins vallen hier bijvoorbeeld ook onder. Ook moet er een truc gebruikt zijn. Zo valt eenvoudig kopen zonder te betalen niet onder oplichting, de koper gebruikt namelijk geen truc. Dat is anders indien de koper zich voor iemand anders uitgeeft, betaalt met een valse cheque of toezegt te betalen maar dit niet doet. Kopen zonder te betalen valt overigens onder flessentrekkerij en is strafbaar volgens artikel 326 Sr.

Omdat oplichting strafbaar is kunt u dus aangifte doen bij de politie. Hier is in 2009 zelfs een apart meldpunt voor ingericht. U kunt via dit meldpunt eenvoudig online aangifte doen. Meldpunt internetoplichting.

Civiele procedure bij internet oplichting.

Bij internet oplichting is er vrijwel altijd sprake van een overeenkomst tussen een koper en een verkoper. Een van de partijen houdt zich in dat geval niet aan de overeenkomst. U dient in dat geval eerst de wederpartij schriftelijk in gebreke te stellen. Dat kan door een simpele brief of e-mail waarin u een redelijke termijn geeft om alsnog het product toe te zenden.

Indien de wederpartij de overeenkomst dan nog niet nakomt is hij in verzuim en kan de overeenkomst ontbonden worden op grond van artikel 6:265 BW. De wederpartij moet in dat geval het betaalde geld terug storten of het ontvangen product retourneren.

In de praktijk is het niet eenvoudig om internetoplichters op te sporen en te vervolgen. Ze maken gebruik van een valse identiteit, reageren niet op e-mails. Ook worden slachtoffers afgeschrikt door dat de kosten van verhaal vaak hoger zijn dan de waarde van het product. Voorkomen is daarom, zeker in geval van oplichting, beter dan genezen.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving bij oplichting.

Lexxit Direct biedt gespecialiseerde juridische handhaving in het geval van oplichting. In de praktijk blijkt dat internetoplichting meestal om zulke kleine bedragen gaat dat de kosten hiervoor de uitgaven overstijgen. Indien u meer wilt weten over Lexxit Direct kunt u op de knop hieronder drukken. U kunt dan ook uw casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit geeft u vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Direct Oplichting

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik