(Online) datingfraude: juridische oplossingen.

Vorige week publiceerde wij een gastblog over datingfraude. Robin de Boer waarschuwt in dat artikel voor datingfraude en geeft tips om datingfraude te herkennen. Voor de slachtoffers komen deze waarschuwingen echter te laat. Daarom bespreken wij deze week de juridische mogelijkheden voor slachtoffers.

Wat is (online) datingfraude?

Datingfraude is een vorm van oplichting. De dader verleidt het slachtoffer, vaak online, om geld te schenken, te lenen of te investeren. In het begin vraagt de dader kleine bedragen, die snel kunnen oplopen.

Er zijn veel varianten. Sommige daders spreken hun slachtoffers aan via datingwebsites, anderen via Facebook of Twitter. Ook de strategie wisselt. Daders kunnen een charmeoffensief inzetten. Anderen gebruiken een vorm van afpersing, bijvoorbeeld bij sextortion. Ook onze recente casus over Cindy is een voorbeeld van datingfraude, al werd in dat geval geen geld maar naaktfoto’s afhandig gemaakt.

De juridische kant van (online) datingfraude

De politie neemt aangiftes van datingfraude vaak niet op, of seponeren deze. Het slachtoffer zal dus zelf moeten optreden tegen de dader. Dat is niet alleen belangrijk om een gedeelte van het geld terug te krijgen. Ook kan optreden nodig zijn omdat de fiscus naheffingen oplegt.

Het slachtoffer kan ook zelf handhaven via het civiele recht. Afhankelijk van de situatie zijn er een aantal mogelijkheden:

In veel gevallen liegt de dader stelselmatig tegen het slachtoffer, of gebruikt de dader een valse naam. In dat geval is er sprake van oplichting, zoals in art. 326 Sr. Oplichting is strafbaar, maar ook onrechtmatig. Het slachtoffer kan zijn schade verhalen op de dader op grond van art. 6:162 BW.

De dader geeft ook vaak opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken. Bijvoorbeeld over het doel van de lening, schenking of investering óf over zijn identiteit. Het slachtoffer kan dan de schenking, lening of investering terugdraaien omdat sprake is van bedrog (3:33 BW).

Als derde mogelijkheid kan het slachtoffer eenvoudig de lening of investering opeisen. Het slachtoffer vraagt dan nakoming van de overeenkomst.

Het opsporen van de dader van (online) datingfraude.

Op internet kan gemakkelijk een andere identiteit worden aangenomen. De daders maken daar handig gebruik van door een schuilnaam te gebruiken. Dat maakt opsporing lastiger maar niet onmogelijk.

Vaak kan uit de gesprekken met de dader veel informatie worden verkregen. Een digitaal rechercheur kan met die gegevens proberen de dader op te sporen.

De datingwebsite beschikt vervolgens over een IP-adres waarmee de dader heeft ingelogd. De rechter kan een website verplichten de IP-adressen te verstrekken. Zie Vonnis1, Vonnis 2 en Vonnis 3. Een internetprovider kan vervolgens de adresgegevens van de gebruiker van dat IP-adres verstrekken.

Als er geld is overgemaakt dan kan de bank een naam van de rekeninghouder verstrekken. Dat zal een bank meestal niet doen zonder kort geding.

Juridische aanpak bij (online) datingfraude.

De optimale aanpak varieert per dossier. Het is altijd een kwestie van kosten en baten. Vaak heeft het slachtoffer wel een claim maar kan een dader deze niet helemaal betalen, van een kale kip kan men immers niet plukken. Meestal kan in ieder geval wel een gedeelte van het bedrag teruggevorderd worden.

Het kan lonend zijn om alvast beslag te leggen op bankrekeningen of onroerend goed van de dader. Daarmee wordt de verhaalsmogelijkheid vergroot.

Ook als verhaal onwaarschijnlijk lijkt kan het soms toch nodig zijn om juridische stappen te zetten. De Fiscus kan namelijk een naheffing opleggen wanneer zomaar grote bedragen worden weggegeven. Dit zeker wanneer het geld afkomstig is uit een (stamrecht)vennootschap. De juridische maatregelen kunnen dan als argument worden gebruikt tegen de inspecteur.

De kosten voor juridische maatregelen worden vaak vergoed door een rechtsbijstandsverzekering. Het loont daarom om na te gaan of er een rechtsbijstandsverzekering is.

Ben je slachtoffer van datingfraude? Lexxit bekijkt jouw casus vrijblijvend. Onze snelle analyse geeft vaak binnen enkele dagen duidelijkheid over de mogelijkheden in jouw geval.

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik