De eerste stap om een bericht van het internet te verwijderen is het verzamelen van bewijs. U moet immers aantonen dat iemand een bericht, of foto, van u onrechtmatig op het internet geplaatst heeft. Lexxit geeft hieronder een aantal tips om gemakkelijker online bewijs te verzamelen voor Uw stellingen.

Waarom bewijs vergaren?

Het aanmaken van een dossier kost een beetje tijd en moeite maar heeft wel veel voordelen. Hieronder vindt u een aantal goede redenen om een dossier aan te maken.

 • Bewijzen is overtuigen: Om een bericht of foto van het internet te verwijderen dient u iemand te overtuigen dat het bericht onrechtmatig is. Uitgebreid bewijs van Uw stellingen vergroot de kans dat een rechter, of webmaster, gehoor geeft aan Uw verzoek.
 • Minder geschillen: U staat ook sterker tegenover de internetmisbruiker. Indien u uitvoerig bewijs van uw stellingen kunt aanbieden zal de internetmisbruiker sneller geneigd zijn om eieren voor zijn geld te kiezen.
 • Tijdsverloop: Bewijs verzamelen wordt moeilijker naarmate de tijd verstrijkt. Pagina’s worden gewijzigd, verklaringen worden minder betrouwbaar en gebeurtenissen worden over het hoofd gezien. Dit alles maakt dat bewijsvoering moeilijker wordt indien u te lang wacht met het verzamelen van bewijs.
 • Kostenbesparing: Zorgvuldig verzameld bewijs zorgt dat professionals sneller aan Uw casus kunnen werken en minder tijd hoeven te besteden aan het verzamelen van bewijs. Hierdoor bespaart u veel geld.

Waar moet op gelet worden bij verzamelen van bewijs van internetmisbruik?

Een goed bewijsdossier opbouwen is een vak maar vereist vooral veel tijd. Hieronder staan een aantal belangrijke punten waar U op moet letten.

 • Begin op tijd: Reconstructie van een gebeurtenis is gemakkelijk als alles nog vers in het geheugen ligt. Een op het oog te verwaarlozen handeling kan later grote gevolgen hebben. Dus ook als u nog niet van plan bent om actie te ondernemen is het aan te bevelen te beginnen met het verzamelen van bewijs.
 • Sla alles op: Gegevens op internet kunnen eenvoudig worden verwijderd of gewijzigd. De belastende inhoud is dan niet meer beschikbaar om als bewijs te dienen. Door het bewijs op te slaan kunt u dat eenvoudig voorkomen.
 • Breng structuur aan: Zonder structuur wordt een bewijsdossier onwerkbaar. Het kost dan op een later moment onnodig veel tijd en geld om toch structuur aan te brengen. Ook vergroot een onoverzichtelijk bewijsdossier de kans dat fouten gemaakt worden.
 • Bedenk wat U wilt bewijzen: U wilt niet alleen bewijzen dat internetmisbruik heeft plaatsgevonden, maar ook wie het gedaan heeft en welke schade dit heeft veroorzaakt. Alle drie vereisen een andere bewijsstrategie.
 • Wees zorgvuldig: Zorgvuldig handelen vergroot de betrouwbaarheid en de uitstraling van het dossier. Ogenschijnlijk onbelangrijke details kunnen op een later moment van cruciaal belang blijken om een stelling te bewijzen. Zie deze dus niet over het hoofd.
 • Wees volledig: Leg alle handelingen vast. Zowel die van u als die van de internetmisbruiker. Een veelgemaakte fout is het weglaten van ongunstige documenten uit een dossier. Op een later moment komen deze documenten dan toch boven water met grote gevolgen. Advocaten, rechters en rechercheurs zijn professionals en worden opgeleid om fouten in een dossier te herkennen. In de meeste gevallen vinden zij die fouten dan ook op enig moment. Het weglaten van ongunstige documenten heeft dus meestal geen zin.

Wat kan als bewijs van internetmisbruik dienen?

Dat ligt aan het datgene dat U wilt bewijzen. Hieronder vindt U een aantal veelgebruikte bewijstechnieken

 • Screenshot: Door op de “printscreen” rechtsboven op Uw toetsenbord te drukken maakt U een foto van Uw beeldscherm. Uw kunt deze foto vervolgens in Paint opslaan. Dit kan bijvoorbeeld een screenshot van een website zijn of van een Facebook pagina. Zo kunt u dus eenvoudig bewijzen dat iets op een bepaald moment op internet stond. U dient er wel op te letten dat U de datum, website en auteur duidelijk bij de screenshot vermeldt.
 • Kopie e-mail: Als het misbruik via e-mailverkeer plaatsvindt (bijvoorbeeld een bedreigende e-mail) kunt u de e-mail opslaan en uitprinten. Hiermee kan worden aangetoond dat een dader op een bepaald moment een e-mailbericht heeft verzonden. Ook kan uit de strekking van de e-mail worden afgeleidt of iemand een daad bewust heeft gepleegd.
 • Gespreksverslagen WhatsApp, Google Talk en Facebook Chat: Internetmisbruik vindt ook vaak plaats via chat plaats. Bijvoorbeeld cyberpesten en online bedreiging. Deze chatverslagen kunnen worden opgeslagen en vervolgens worden uitgeprint. chatverslagen worden ook vaak gebruikt om aan te tonen dat de tegenpartij niet meer wil werken.
 • Verklaringen: Een verklaring kan aantonen dat iemand anders ook de lasterlijke uiting heeft ontvangen. Het is aan te bevelen de verklaringen op papier te zetten en te laten ondertekenen door de verklarende persoon. Naarmate de tijd verstrijkt is het namelijk moeilijk om een juiste verklaring van de gebeurtenissen te geven. Verklaringen worden dus onbetrouwbaarder naarmate tijd verstrijkt.

Bewijsverzameling door Lexxit.

Niet in alle gevallen zal het U lukken zelf voldoende bewijs te verzamelen. Lexxit beoordeelt bij een casus of het door u aangeleverde bewijs voldoende is om uw stellingen te bewijzen. Indien dat niet het geval is begeleidt zij u bij het verzamelen van bewijs. Indien nodig schakelt Lexxit online rechercheurs in. Deze rechercheurs zijn speciaal opgeleid om bewijs te verzamelen op het internet. Indien u vragen heeft over het verzamelen van online bewijs kunt u gebruik maken van onze live chat of ons contactformulier.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving van internetmisbuik.

Lexxit Direct biedt professionele juridische ondersteuning bij het handhaven tegen internetmisbruik. Mocht u meer informatie over Lexxit Direct willen dan kunt u op de knop hieronder drukken. Ook kunt u daar uw casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus vervolgens en geeft advies..

Lexxit Direct Internetmisbruik

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik