Ongelijke monniken ongelijke kappen.

Het recht op vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht (art. 10 EVRM) maar het is niet onbeperkt. Met de vrijheid van meningsuiting moet men wel zorgvuldig omgaan. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan met die mening onnodig schade te veroorzaken. Bijvoorbeeld door te beledigen, te bedreigen, aan te zetten tot haat, smaad en laster te verspreiden etc. etc. Of een mening wel of niet geoorloofd is wordt door een rechter per geval beoordeeld. Voor die beoordeling worden alle relevante omstandigheden bekeken. Een van die omstandigheden is de persoon die de mening verkondigt.

Niet iedereen heeft evenveel vrijheid van meningsuiting.

Zoals hierboven omschreven moet zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting worden omgegaan. Van bepaalde personen mag meer zorgvuldigheid worden verwacht dan van anderen. Een rechter, advocaat of officier van justitie moet er bijvoorbeeld rekening mee houden dat hij onderdeel uitmaakt van de rechtsorde deze ook in zekere zin vertegenwoordigt. Reden waarom zij zich wat meer terughoudend moeten opstellen.

Aan de andere kant kan een politicus, die bijvoorbeeld oproept tot minder criminele Marokkanen, zich meer vrijheid veroorloven. Hij moet immers wel ruimte hebben om zijn politieke standpunten te kunnen verkondigen, ook als die standpunten wellicht afwijken van de sociale norm. NB. Dit is geen waardeoordeel over de uiting doch slechts een treffend voorbeeld van hoe ver politici soms gaan.

Tot slot zal een bericht van sommige personen eerder voor waar aangenomen worden, die mensen moeten dus ook zorgvuldiger handelen. Dit argument wordt vaak gebruikt tegen serieuze kranten zoals het NRC Handelsblad. Een bericht in een serieuze krant zal snel voor waar worden aangenomen en daarom moet de krant zorgvuldiger zijn in het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting. Datzelfde kan bijvoorbeeld ook gelden voor een prestigieuze wetenschapper of goeroe die een mening geeft over zijn vakgebied.

Reputatiebescherming afhankelijk van de persoon.

Tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting staat het recht op eer en goede naam (art. 8 EVRM). Het recht op een eer en goede naam valt onder het recht op bescherming van de privacy. Niet iedereen heeft evenveel recht op privacy.

Zo heeft een bekend persoon minder recht op privacy omdat diegene vrijwillig de publiciteit opzoekt. Wie dat doet kan ook ook verwachten dat mensen hun (ongezouten) mening over hen verkondigen. Wie kaatst kan de bal verwachten! Ook een politicus moet meer dulden dan de gewone man. De politicus voert namelijk een publieke taak uit en de samenleving moet wel kunnen controleren of dat goed gebeurt.

Aan de andere kant genieten de wat zwakkere groepen in de samenleving weer meer bescherming. Zoals bijvoorbeeld kinderen.

Conclusie

Betekent dit nu dat een politicus alles mag zeggen en een rechter niets? Het antwoord daarop is kort: nee! Het recht is niet zwart-wit en in werkelijkheid houdt de rechter rekening met vele factoren. De persoon is slechts één factor. Maar, in bepaalde gevallen kan het wel de doorslag geven. Zo mocht een advocaat bijvoorbeeld geen sukkel zeggen en kreeg de PvdA politicus Merkies van de rechter te horen dat ze een wat dikkere huid moest kweken.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

 

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik