Een Kort Geding procedure bij onrechtmatig uitingen.

Op internet is snel handelen van belang. Binnen enkele uren kan een bericht de hele wereld overgaan. Hoewel het in de praktijk (meestal) niet zo’n vaart loopt is er vaak geen tijd maanden te wachten op een definitieve uitspraak van een rechter. In dat geval heeft het slachtoffer een spoedeisend belang bij een voorlopige uitspraak. Het Kort Geding is dan een uitkomst.

Wat is een Kort Geding?

Een Kort Geding is een versnelde procedure waarin een voorlopige beslissing van de Rechtbank gevraagd wordt. Een bodemprocedure en hoger beroep kunnen namelijk jaren in beslag nemen. De smadelijke en lasterlijke uitingen kunnen in de tussentijd aanzienlijke schade veroorzaken als zij online blijven staan. Een Kort Geding kan worden ingesteld als een partij geen tijd heeft om een definitieve beslissing van de rechtbank af te wachten.

 Binnen welke termijn kan een Kort Geding bij smaad en laster gevoerd worden?

Als er een zeer groot spoedeisend belang is kan een Kort Geding binnen enkele uren gevoerd worden. Dat gebeurt af en toe als bijvoorbeeld een televisie-uitzending voorkomen moet worden. In de praktijk wordt echter een termijn van enkele weken na dagvaarding aangehouden.

Tijdelijke vonnis in Kort Geding.

Het vonnis in Kort Geding is een tijdelijk vonnis. De rechter in een bodemprocedure hoeft zich in theorie niets aan te trekken van de beslissing in Kort Geding. Alleen eenvoudige zaken kunnen in Kort Geding worden voorgelegd. Als een zaak te complex wordt zal de rechter deze doorverwijzen naar een bodemprocedure.

 Wat wordt in Kort Geding bij smaad en laster geëist?

In principe kan in Kort Geding iedere vordering worden gesteld waarbij de eiser een spoedeisend belang heeft. Bij bepaalde vorderingen, zoals bijvoorbeeld een schadevergoeding, is dit spoedeisend belang minder snel aanwezig en zal de voorlopige voorziening minder snel worden toegewezen. De volgende vorderingen worden in de praktijk regelmatig gesteld bij een procedure over onrechtmatige uitingen.

  • Een verbod. De voorzieningenrechter kan een gedaagde verbieden om iets te doen. Bijvoorbeeld om nieuwe onrechtmatige uitingen op internet te plaatsen, of om bepaalde afbeeldingen te verwijderen. Ook kan iemand worden verboden contact op te nemen of om bepaalde domeinnamen te registreren.
  • Een gebod. Een gebod is een opdracht van de Voorzieningenrechter om iets te doen. Zo kan de gedaagde worden opgedragen om een bepaalde website te verwijden. Ook het opgeven van NAW-gegevens en wachtwoorden en gebruikersnamen kan worden gekomen. Daarnaast kan een gedaagde geboden worden om zoekmachines te verzoeken pagina’s uit de zoekresultaten te halen.
  • Een rectificatie. Een rectificatie is een door gedaagde gepubliceerde tekst waarin aangegeven wordt dat eerdere uitingen onnodig grievend of onjuist waren. Het doel is om de schade aan de reputatie van de eiser te verminderen. De rectificatie moet ook aan dat doel voldoen. Zo moet een rectificatie leesbaar zijn en wordt de tekst voor de rechter vastgesteld.
  • Een (voorschot op de) schadevergoeding. Een schadevergoeding kan niet geëist worden in Kort Geding. Wel kan verzocht worden om een voorschot op de schadevergoeding. Hiervoor moet worden aangetoond dat de schade aannemelijk is en dat de eiser een spoedeisend belang heeft bij het voorschot op de schadevergoeding. De eiser kan bijvoorbeeld belang hebben bij een snelle genoegdoening (van geestelijke schade). In de praktijk wordt een voorschot op de schadevergoeding slechts zelden toegewezen.
  • Een dwangsom. Om het vonnis kracht bij te zetten kan worden bepaald dat de gedaagde een dwangsom moet betalen als hij zich niet aan het vonnis houdt. De dwangsom komt toe aan de eisende partij en is onmiddellijk opeisbaar. Dat betekent dat de eiser een deurwaarder executiemaatregelen, zoals beslagleggingen, mag laten nemen om de dwangsommen te verhalen. Als de gedaagde het niet eens is met de inning van de dwangsommen dan moet hij een zogeheten executie-Kort Geding starten om executie te voorkomen.
  • Een proceskostenveroordeling. De partij die (grotendeels) ongelijk gekregen heeft moet de proceskosten van de andere partij vergoeden. De hoogte van de proceskosten wordt bepaald aan de hand van een staffel (link). De proceskostenveroordeling valt daarom in praktijk vaak lager uit dan de werkelijke kosten.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik