Pesten vindt, door de opkomst van het internet, steeds vaker online plaats. Online pesten wordt ook wel cyberpesten genoemd. Cyberpesten vindt plaats op internet maar ook op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Wat is cyberpesten (definitie)?

Cyberpesten is kort gezegd pesten met behulp van het internet. Er zijn veel manieren om te cyberpesten. Het kan gaan om smadelijke of bedreigende teksten via chatprogramma’s, WhatsApp, Social Media. Ook worden beledigende of persoonlijke foto’s of video’s online geplaatst, denk aan naaktfoto’s, of er wordt gedreigd dit te doen. Slachtoffers worden online gestalkt. Meer recent zijn de Bangalijsten die op scholen rondzwerven.

 Kenmerken van cyberpesten.

Cyberpesten moet onderscheiden worden van “normaal” pesten. Hieronder staan een aantal kenmerken van cyberpesten.

  • Cyberpesten gebeurt vaak anoniem: Op het internet kunnen daders gebruik maken van een nickname waardoor hun identiteit niet meteen duidelijk is. Daders voelen zich daardoor veilig en onherkenbaar. Lees hier meer over hoe de dader toch opgespoord kan worden.
  • Cyberpesten gaat verder dan normaal pesten: De dader hoeft niet in direct contact met zijn slachtoffer te staan. Sociale remmingen nemen daardoor af en grenzen worden verlegd.Cyberpesten heeft een grotere impact. Er zijn meer toeschouwers waardoor het vernederender is. Ook is het slachtoffer nergens veilig, een e-mail komt altijd aan. Daarnaast is cyberpesten niet terug te draaien, de gegevens blijven vaak jarenlang op internet staan.
  • Cyberpesten is onzichtbaar: Cyberpesten vindt plaats op het internet en is daarom vrijwel niet zichtbaar voor ouders, werkgevers of leerkrachten. Slachtoffers melden cyberpesten daarnaast minder vaak omdat het vaak niet erkend wordt of omdat ze denken dat er toch niets aan gedaan wordt.
  • Cyberpesten gaat 24/7 door: Ook buiten school- en kantooruren gaat het cyberpesten door.

Cyberpesten voorkomen.

Cyberpesten komt voor op scholen maar ook op de werkplek. Er is een verschil tussen een ‘grapje’ en het stelselmatig online pesten. Cyberpesten heeft een grote impact op het slachtoffer. Hierdoor zijn slachtoffers minder gelukkig en neemt ziekteverzuim toe. Daarnaast kan het niet aanpakken van pesten leiden tot aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen of werkgevers. Werkgevers en scholen hebben dus een goede reden om Cyberpesten tegen te gaan.

Het is essentieel dat scholen en werkgevers communiceren dat ze cyberpesten niet accepteren. Cyberpesten dient direct te worden aangepakt.

Door middel van goede voorlichting kan cyberpesten voor een gedeelte worden voorkomen. U moet duidelijk aangeven wat cyberpesten is, welke impact het heeft en dat U het afkeurt. Ook moet het slachtoffer weten dat U er iets aan zal doen en bij wie het slachtoffer terecht kan als ze online gepest worden. Leg dit ook duidelijk vast in internetrichtlijnen en een pestprotocol.

Het opsporen van cyberpesten is moeilijk. Door oplettend te blijven kunt U toch subtiele signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand online gepest wordt. Indien U deze signalen opmerkt ga dan met het slachtoffer praten om te vragen of hij/zij het als pesten ervaart.

Hoe kan cyberpesten aangepakt worden?

Indien U merkt dat iemand cyberpest kunt U als eerste de dader erop aanspreken. Wijs de dader er ook op dat hun gedrag strafbaar is. Cyberpesten is in vaak een combinatie van strafbare feiten, zoals belediging, bedreiging, smaad en identiteitsdiefstal. U kunt dus aangifte doen van het cyberpesten. Cyberpesten kan ook civielrechtelijk worden aangepakt. De rechter kan een verbod tot een bepaalde handeling opleggen. Bijvoorbeeld een verbod tot het plaatsen van beledigende teksten. Cyberpesten kan een reden zijn voor ontslag of om van school gestuurd te worden, zeker als dit is opgenomen in een internetgedragscode.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische handhaving cyberpesten.

In bepaalde gevallen is het cyberpesten dusdanig dat juridisch ingrijpen noodzakelijk is. Lexxit Direct biedt juridische ondersteuning bij de handhaving van cyberpesten. Via onderstaande knop vindt u meer informatie over Lexxit Direct. Ook kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit geeft vervolgens vrijblijvend advies over uw casus.

Lexxit Direct bij cyberpesten

 

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik