Lexxit Knowledge Smaad en laster

Lexxit Knowledge Smaad en laster

Hieronder vindt u een overzicht van onze artikelen over smaad, laster en onrechtmatige uitingen. Lexxit heeft uitgebreide kennis opgebouwd op dit gebied en vindt het belangrijk deze kennis te delen. Het doel van dit overzicht is om consumenten te informeren over wat wel en niet gezegd mag worden op het internet. Mocht u een specifieke casus hebben dan kunt u deze via deze pagina aan Lexxit voorleggen.

Aandacht wordt besteed aan:

Mochten er naar aanleiding van een van deze artikelen vragen rijzen of mocht het overzicht niet volledig zijn dan kunt u contact opnemen met Lexxit. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Smaad, laster en onrechtmatige uitingen in het Nederlandse recht.

Smaad en laster in het strafrecht

Smaad en laster bestaat als begrip alleen in het strafrecht. Zodra iemand schuldig wordt bevonden aan smaad en/of laster kan hem een gevangenisstraf of een geldboete worden opgelegd.

Dit artikel geeft een definitie van smaad en laster in het strafrecht.

Onrechtmatige uitingen in het civiele recht.

In het civiele recht wordt gesproken over onrechtmatige uitingen. Zodra een uiting als onrechtmatig beoordeeld is kan de uiting worden verboden, verzocht worden om een rectificatie en kan de dader aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Het recht om je mening te uiten is vastgelegd in het EVRM. Zodra een dergelijke uiting onrechtmatig is wordt automatisch een inbreuk gemaakt op het recht van vrijheid van meningsuiting. Om die reden zijn vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige uitingen onlosmakelijk verbonden.

Meer informatie over vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige uitingen.

De gerechtelijke procedure rondom smaad en laster.

Wie kan worden aangesproken op onrechtmatige content op een website?

Niet alleen de auteur van de onrechtmatige content kan hierop worden aangesproken maar ook bijvoorbeeld de eigenaar van de website en de hoster van de website.Het verschilt per geval welke partij het beste kan worden aangesproken. Lexxit zet in het onderstaande artikel de betrokken partijen bij een website op een rijtje.

Lees hier meer over wie aansprakelijk is voor smaad, laster en onrechtmatige inhoud op een website.

Het strafrecht (smaad en laster).

Smaad en laster zijn zogeheten “klachtmisdrijven”. Dit houdt in dat het Openbaar ministerie pas mag vervolgen op het moment dat een slachtoffer een klacht heeft ingediend. Een klacht is een verzoek tot vervolging van het slachtoffer. Belangrijk is dat alleen een slachtoffer een klacht kan indienen, vervolging is dus alleen mogelijk als het slachtoffer dat wenst. De klacht wordt automatisch ingediend indien aangifte gedaan wordt bij justitie.

Lees hier meer over het doen van aangifte bij de politie van smaad en laster.

Het civiele recht (onrechtmatige uitingen).

De meeste conflicten omtrent onrechtmatige uitingen worden in een Kort Geding procedure afgehandeld. Een Kort Geding is een verkorte procedure waar om een voorlopige voorziening gevraagd kan worden. Het Kort Geding is populair omdat er in veel gevallen niet maanden gewacht kan worden op een uitspraak in een bodemprocedure.

Lees hier meer over een Kort Geding bij onrechtmatige uitingen.

smaad en laster op het internet speelt al snel de vraag in welk land de onrechtmatige uiting gepleegd is. Wat als bijvoorbeeld een Nederlander op een Pools weblog, dat in de VS gehost wordt, een uiting plaatst in het frans? In welk land mag vervolgens geprocedeerd worden? Het antwoord is in alle vier de landen. Omdat normen en waarden in iedere cultuur verschillen wordt in ieder land anders gekeken naar de onrechtmatigheid van een uiting.

Lees hier meer over de internationale bevoegdheid bij onrechtmatige uitingen.

Een schadevergoeding bij smaad, laster en onrechtmatige uitingen.

Het is evident dat er gemakkelijk (reputatie-) schade ontstaat door smaad, laster of onrechtmatige uitingen. Lexxit legt hieronder meer uit over schade, de schadevergoeding en hoe deze schade op de dader verhaald kan worden.

Lees hier meer over schadevergoedingen bij smaad, laster en onrechtmatige uitingen.

Jurisprudentie over smaad en laster en onrechtmatige uitingen.

Er worden regelmatig procedures gevoerd over onrechtmatige uitingen. Uit jurisprudentie kan veel informatie gehaald worden over wat als onrechtmatig , smadelijk of lasterlijk wordt gezien. Lexxit heeft een overzicht gemaakt van recente jurisprudentie over smaad, laster en onrechtmatige uitingen.

Klik hier voor jurisprudentie over smaad, laster en onrechtmatige uitingen.

Overige artikelen over smaad, laster en onrechtmatige uitingen.

Algemene artikelen waar vragen beantwoord worden en details op het gebied van smaad en laster worden besproken. Voor diegene die met een specifiek probleem zitten of meer geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Kunnen deze artikelen gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning tegen laster en smaad.

Lexxit Direct biedt professionele ondersteuning bij juridische handhaving tegen laster en smaad. Klik op de knop hieronder voor meer informatie. Via dezelfde knop kunt u een casus aan Lexxit voorleggen. Lexxit beoordeelt uw casus en geeft vervolgens vrijblijvend advies.

Lexxit Laster en Smaad

2013-08-29T10:58:04+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

One Comment

  1. […] smaad en laster en onrechtmatige uitingen te maken krijgen. Ook organisaties worden regelmatig met smaad, laster en onrechtmatige uitingen geconfronteerd. Een goed voorbeeld hiervan is het plaatsen van een onterechte klacht over een […]

Comments are closed.