Zwitserse televisiemaatschappij, Nederlandse rechter bevoegd, Zwitsers recht, geen verschil mbt onrechtmatigheid, voldoende steun in het feitenmateriaal, mening van meerdere slachtoffers.

Rechtbank Amsterdam 21-05-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:3492

Gedaagde is een Zwitserse televisiemaatschappij die een documentaire over eiser heeft uitgezonden in Zwitserland. De documentaire is in het Frans maar is toegankelijk via internet in Nederland. De rechter oordeelt zichzelf bevoegd nu de uitzending toegankelijk is in Nederland. Zwitsers recht is van toepassing nu de uitzending in het Frans is. Zowel eiser als gedaagde geven echter aan dat de vraag of bepaalde uitlatingen onrechtmatig zijn volgens Zwitsers recht hetzelfde wordt beantwoord dan volgens Nederlands recht. In de documentaire wordt eiser beschuldigd van onder andere seksueel misbruik, financiële uitbuiting, machtsmisbruik en discriminatie. De volgende omstandigheden zijn van belang. Wanneer een journalist iemand ernstige verwijten maakt geldt een grote motiveringsplicht. Er moet in een dergelijk geval zorgvuldig onderzoek worden verricht teneinde een getrouwe weergave van de feiten te kunnen geven. Volgens eiser vinden de ernstige beschuldigingen onvoldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal en is er onvoldoende hoor en wederhoor toegepast. De rechter acht van belang dat de gedane uitlatingen afkomstig zijn van meerdere “slachtoffers” en dat de authenticiteit van de uitlatingen deels wordt ondersteund door een autoriteit. Nu de uitlatingen afkomstig zijn van meerdere personen en zij (deels) ondersteund worden door derden, zijn de beschuldigingen niet onaannemelijk. Eiseres heeft zijn complottheorie onvoldoende aannemelijk gemaakt. Voorts is in de uitzending duidelijk naar voren gebracht dat de uitingen een weergave van de persoonlijke standpunten van slachtoffers bevat. Vonnis: De vorderingen worden afgewezen eiseres wordt veroordeeld in de proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3492