Zonder toestemming aflevering uitzenden, beschuldigd beramen van een huurmoord, herpublicatie op YouTube, ernst van de misstand, matter of public interest

Rechtbank Midden-Nederland 12-08-2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:6002

Endemol Nederland B.V. (gedaagde) heeft zonder de toestemming van eiser een aflevering uitgezonden waarin zijn gezicht en persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Hij wordt in de uitzending beschuldigd van het beramen van een huurmoord. Eiser vordert dat gedaagde de (her)publicatie van de tv-uitzending op YouTube verwijdert. Gedaagde voert daarentegen aan dat zijn programma een journalistiek programma is. Een beperking van de uitingsvrijheid is dus niet snel noodzakelijk. Vanwege de ernst van de misstand en de mate waarin de beschuldigingen worden gesteund door het ter beschikking staande feitenmateriaal, dient de belangenafweging in dit geval in het voordeel van de vrijheid van meningsuiting uit te vallen. De zaak is van groot publiek belang en het beramen van een huurmoord is een misstand. Wat betreft het plaatsen van de tv-uitzending op YouTube voert Endemol het verweer dat zij niemand kent met die naam die aan hen is gelieerd. Bovendien kan zij niet zelf de tv-uitzending verwijderen maar kan zij slecht daartoe een verzoek aan YouTube doen. De misstand die in de tv-uitzending naar voren wordt gebracht, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter van zodanige ernst dat gesproken kan worden van een ‘matter of public interest’. De enkele stelling van eiser dat Endemol de hand heeft gehad in het plaatsen van de tv-uitzending op YouTube is onvoldoende om de vordering tot verwijdering toe te wijzen. Immers, heeft eiser op geen enkele wijze aangegeven waarop zijn stelling is gebaseerd. Bovendien betwist Endemol dat degene die het filmpje op YouTube heeft geplaatst aan haar is gelieerd. Dat Endemol auteursrechthebbende is van de beelden, doet aan het vorenstaande evenmin af. Vonnisvorderingen van eiser worden afgewezen met proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:6002