Vermelding is geen bewijs van deelname, lastercampagne, New York Pizza, antwoorden vragen aan pers niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 04-10-2013 ECLI:NL:RBDHA:2013:13078

Tussen eiseres (New York Pizza) en gedaagde is een conflict ontstaan nu eiseres heeft aangegeven dat gedaagde niet langer van hun franchiseformule mochten gebruikmaken. Eiseres beweert dat gedaagde een lastercampagne tegen haar is gestart. De rechtbank oordeelt als volgt: Voor wat betreft de overige stukken – in het bijzonder een aantal webpagina’s – is van belang dat de enkele omstandigheid dat daarin [gedaagde 3] wordt genoemd nog niet meebrengt dat hij ook direct betrokken is (geweest) bij de negatieve berichtgeving over NYP. Dat klemt te meer nu gedaagden – onweersproken – hebben gesteld dat [gedaagde 3] door de pers is benaderd en in dat verband vragen heeft beantwoord. Dat kan niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd. Vonnis: afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)