Vereniging tegen Kwakzalverij, ernstige misstand, gedeeltelijk onvoldoende feiten, rectificatie, dwangsommen, gedeeltelijke verwijdering, kwakzalver is geen smaad

Rechtbank Amsterdam 27-05-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:3727

In het tijdschrift van de Vereniging tegen Kwakzalverij (gedaagden) stond een artikel over eisers waarin eisers worden beschuldigd een aantal schijn-goededoelen opgezet te hebben. Dat artikel is voorts verspreid via internet. Gedaagden stellen zich allereerst op het standpunt dat de zaak niet geschikt is voor behandeling in kort geding omdat te lang is gewacht met het instellen van de vordering. Daar gaat de rechter niet in mee omdat de publicatie nog immer online staat. Er is voorts sprake van een conflict tussen grondrechten. Gezien de ernst van de beweerdelijke misstanden hebben gedaagden in beginsel recht om hierover te publiceren. Dat wordt anders wanneer bepaalde beweringen onvoldoende weerslag vinden in het ter beschikking staande feitenmateriaal. Het artikel wordt woord voor woord nagelopen en de rechter vindt een klein aantal beweringen die niet op voldoende feitenmateriaal stoelen en om die reden onrechtmatig zijn.  Vonnis: een gedeelte van de beweringen moeten verwijderd worden. Een rectificatie. Met dwangsommen. Proceskosten worden gedeeld. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3727