Vaststellingsovereenkomst, e-mail, facebook-bericht, negatieve berichtgeving, onrechtmatig, rectificatie

Rechtbank Noord-Holland 07-03-2016 ECLI:NL:RBNHO:2016:1556

LEAD (eiser) en Promptus (gedaagde) houden zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van software. In het verleden hebben zij samengewerkt, maar door geschillen is deze samenwerking beëindigd. In dit kader is er een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen waarin onder andere is afgesproken dat partijen zich ten opzichte van elkaar normaal blijven gedragen en zich dienovereenkomstig over elkaar uitlaten. Promptus heeft een e-mail verstuurd naar haar klanten en een bericht op Facebook geplaatst waarin eiser in een kwaad daglicht wordt gesteld. LEAD vordert dat Promptus zich onthoudt van dergelijke negatieve berichtgeving. Ondanks het feit dat Promptus bekend was met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst heeft zij derhalve tegen beter weten in de gewraakte uitlatingen gedaan. De voorzieningsrechter is daarom van oordeel dat zij met het versturen van de e-mail onrechtmatig heeft gehandeld jegens LEAD. De vorderingen die gebaseerd zijn op het Facebook-bericht worden afgewezen, omdat dit door de directeur van Promptus op persoonlijke titel is geplaatst. Vonnisvordering wordt toegewezen + rectificatie t.a.v. e-mail met proceskotenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:1556