Valse evident onrechtmatige recensies, Google maps, schadelijk, reëel belang, NAW-gegevens

Rechtbank Amsterdam 29-02-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:987

Eiseres is sinds geruime tijd het slachtoffer van valse, evident onrechtmatige recensies die worden geplaatst op Google maps over haar bedrijf. Naar de mening van eiseres zijn alle vier de recensies nep en om die reden in strijd met de regels van Google. De recensies zijn bijzonder schadelijk voor eiseres en zullen onherroepelijk van invloed zijn op potentiële klanten. Eiseres heeft al de nodige stappen gezet om de recensies verwijderd te krijgen, maar gebleken is dat Google zich niet houdt aan haar eigen regels. Google heeft het verweer gevoerd dat zowel zij als de internetgebruikers een groot belang hebben bij de integriteit van de diensten die Google aanbiedt. Recensies zijn openbaar en kunnen in beginsel alleen door de auteur worden aangepast of verwijderd. Vanwege het evident onrechtmatige karakter van de vier recensies is er aanleiding Google te veroordelen om de recensies te verwijderen en tot het afgeven van de gevorderde gegevens. Aannemelijk is immers dat eiseres schade lijdt als gevolg van de onrechtmatige recensies en dat zij hier tegenop moet kunnen treden. Zij heeft dan ook een reëel belang bij het verkrijgen van de NAW-gegevens. Vonnis: recensies moeten verwijderd worden + de gegevens moeten worden afgegeven. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:987