“De val van SNS Reaal”, publicatie boek, voldoende grondslag in de feiten, FD, hoor en wederhoor geen absoluut recht

Rechtbank Amsterdam 26-02-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:880

Gedaagden hebben het boek “De val van SNS Reaal” gepubliceerd. In het boek worden eisers uitvoerig in verband gebracht met witwaspraktijken, valsheid in geschrifte en andere malafide praktijken.  Deze uitlatingen maken de publicatie van het boek, volgens eisers onrechtmatig. Gezien de ernst van de misstanden hebben gedaagden een belang om zich kritisch te mogen uitlaten. Naar het oordeel van de rechter vinden de beweringen voorts voldoende grondslag in de naar voren gebrachte feiten. Daarenboven is een van de eisers bovendien aan te merken als een publiek figuur. Eiseres voeren tot slot aan dat er onvoldoende sprake is geweest van hoor en wederhoor. Daar gaat de rechter niet in mee. Primair omdat gedaagden wel degelijk conceptteksten van het boek aan eisers hebben voorgelegd. Maar ook omdat er geen absoluut recht op wederhoor bestaat, indien er geen wederhoor gegeven zou zijn wil dat dus niet zeggen dat de uitingen onrechtmatig zijn. Vonnis: De vorderingen worden afgewezen. Eisers worden veroordeeld tot de proceskosten. Vonnis(rechtspraak.nl)