UWVreselijk, UWV, bedreiging, contactverbod, ernstige beledigingen, verwijdering Google-cache,

Rechtbank Gelderland 01-05-2014

Gedaagde ontvangt een uitkering van het UWV (eiseres). Hij is beheerder van de website UWVreselijk.nl. Op die website beschuldigt hij het UWV en enkele van haar medewerkers veelvuldig en direct van niet-integer gedrag, doofpotpraktijken, en diverse andere beledigende en smadelijke uitingen. Bovendien heeft hij diverse individuele medewerkers van het UWV via e-mailberichten en publicaties op internet beledigd en bedreigd. Voor dat laatste is hij bij vonnis al veroordeeld, dat weerhield gedaagde echter niet om ook na het vonnis door te gaan met het beledigen en bedreigen. Het UWV vordert onder andere een verbod op de publicaties en een contactverbod. Alles met gebruikelijke dwangsommen. Het UWV is van mening dat de publicaties op internet de professionele integriteit van de betreffende personen aantast, voorts wordt het UWV zelf ook in een kwaad daglicht gesteld. Gedaagde verweert dat het UWV geen spoedeisend belang heeft omdat er al een vonnis is. Voorts is gedaagde van mening dat zij verslag doet van ernstige misstanden bij het UWV, hetgeen haar beweringen rechtvaardigt. De rechter erkent dat ernstige misstanden weliswaar een dergelijke publicatie kunnen rechtvaardigen maar dat in dit geval de publicaties niet op voldoende feitenmateriaal gebaseerd zijn. Daarom dient de vrijheid van meningsuiting van gedaagde ingeperkt te worden. Het belang zijdens het UWV op bescherming van haar rechter is immers groter. Nu vast staat dat gedaagde ook na het eerdere vonnis is doorgegaan met het bedreigen van medewerkers van het UWV kan ook de vordering op dat gebied worden toegewezen. Tot slot de vordering van het UWV om diverse beledigende tweets uit de Google cache te verwijderen. Volgens gedaagde was de vordering onzinnig omdat niemand op een individuele tweet zoekt, echter, wanneer op de naam van een individuele medewerker wordt gezocht komt de tweet wel in beeld. Vonnis: gedaagde wordt veroordeeld de publicaties te verwijderen en in de toekomst niet meer zulke publicaties te doen. Verder contactverbod en alles verwijderen uit de Google Cache. Alles met dwangsommen en proceskostenveroordeling. http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Vzr_%20Rechtbank%20Gelderland%201%20mei%202014,%20IEF%2013820%20(UWVreselijk).pdf