Uitlatingen op Facebook en Twitter over zwanendriften, eigen waarnemingen, onjuist, onnodig grievend of anderszins onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 14-10-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:11856

Gedaagde publiceert uitlatingen over eisers op internet in verband met zwanendriften. Eisers stellen zich op het standpunt dat hun goede naam wordt geschaad en dat zij als gevolg van de uitlatingen worden bedreigd. Gedaagde handelt onrechtmatig en zij dient haar gedragingen dan ook zo spoedig mogelijk te staken. De geplaatste berichten geven een beschrijving van eigen waarnemingen van gedaagde, die zij heeft vastgelegd met een camera. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de berichten op zodanige wijze steun vinden in de feiten dat van onrechtmatigheid geen sprake is. Er is onvoldoende gebleken dat de door gedaagde op Facebook en Twitter over eisers gedane uitlatingen onjuist, onnodig grievend of anderszins onrechtmatig jegens hen zijn. Derhalve valt niet in te zien waarom gedaagde zich van dergelijke uitlatingen zou dienen te onthouden. Vonnis: vorderingen eisers worden afgewezen met proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:11856