Uitlatingen, erotische feesten, Sexy Susi, misleiden, goede naam, omhoog plaatsen advertenties

Rechtbank Den Haag 08-04-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:5325

Eisers maken gebruik van de website vipgangbang.nl waar zij onder meer een erotisch feest op hebben aangekondigd waarbij staat vermeld dat zij Sexy Susi zullen presenteren. Gedaagde organiseert ook erotische feesten en heeft een e-mailbericht verzonden aan info@tippelpagina.nl waarin hij een dergelijk feest aankondigt. In dit bericht heeft hij zich uitgelaten over het feest van de eisers. Eisers stellen dat de uitlatingen in dit bericht nergens op gebaseerd zijn, hier geen bewijs voor is en deze niet hun weerslag in de feiten vinden. De goede naam van de eiser wordt hierdoor aangetast. Volgens eisers suggereert het bericht namelijk dat zij Sexy Susi hebben beïnvloed om niet op het feest van gedaagde te komen en dat zij mensen misleiden. Dit is echter niet wat in het bericht staat. Er staat namelijk dat eiser Sexy Susi naar hem heeft overgehaald. Gezien de tekst van de aankondiging van het feest moet vastgelegd worden dat eiser Sexy Susi inderdaad bereid heeft gevonden om op zijn feest te verschijnen. Verder wordt vermeld dat gedaagde eisers ervan verdenkt advertenties op sexjobs.nl omhoog te plaatsen. Uit hetgeen door beide partijen is gesteld, blijkt echter dat op de website sexjobs.nl eenieder advertenties omhoog kan plaatsen. Wat daar oneigenlijk of misleidend aan zou zijn, is niet nader toegelicht. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze uitlating niet onrechtmatig is. Vonnis: vorderingen van eisers worden afgewezen. Eiser wordt veroordeeld in de proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:5325