Twitter, Facebook, MST, onrechtmatige uiting, smaad en laster, metatags, eer en goede naam

Rechtbank Almelo 31-10-2012 LJN BY1807

Gedaagde is beheerder van een webpagina, twitter- en facebookaccount waarop, zeer grievende en suggestieve uitingen worden gedaan over eiser, Medisch Spectrum Twente (MST). Zo wordt MST in verband gebracht met Auswitschz, beschuldigd tot het willens en wetens dood laten gaan van een patiënt en meer van zulks. Vrijheid van meningsuiting vindt zijn beperking indien iemands eer of goede naam wordt aangetast. Nu de uitingen geen voldoende basis in de feiten hebben én daarbij bijzonder grievend zijn wordt vastgesteld dat deze onrechtmatig zijn jegens eiser. Bovendien heeft MST voldoende aannemelijk gemaakt dat de blogs van gedaagde vergezeld gaan van zogenaamde metatags waarmee op initiatief van de blogger wordt aangegeven hoe een webpagina getoond moet worden in de internetbrowser. Door MST vergezeld te laten gaan met negatieve uitingen handelt gedaagde ook onrechtmatig. Vonnis: Verbod tot het plaatsen van de onrechtmatige uitingen alsmede gebod om de geplaatste uitingen te verwijderen en verwijderd te houden. Daarbij ook een rectificatie. Vonnis(rechtspraak.nl).