Turks, kindermishandeling, smaad, laster, belediging, belang niet groot genoeg, wel feitelijke basis, moddergooien, eer en goede naam, echtscheiding

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17-09-2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:4278

Kort Geding Hoger Beroep. Gedaagde (appellant) is in een echtscheiding verwikkeld met eiseres (geïntimeerde) in Turkije. Gedaagde heeft een website voor eiseres gemaakt waarop haar cv, gegevens en proefschriften te zien waren. Na de echtscheiding plaatst gedaagde op die website beschuldigingen van kindermishandeling, onderbouwd door een rapport van de Turkse kinderbescherming. Gedaagde geeft aan dat hij dit deed omdat eiseres zelf in Turkije geruchten over hem verspreide, onder andere dat hij incest zou hebben gepleegd. Het Hof komt tot de conclusie dat de geruchten van kindermishandeling een inbreuk op het privéleven opleveren en dat deze inbreuk (door het rapport) voldoende feitelijk onderbouwd is. Maar, gedaagde heeft nagelaten zijn belang voldoende duidelijk te maken. Met name is niet duidelijk waarom dit de beste manier was om zijn belang te dienen (i.e. zijn naam te zuiveren) en of er geen andere wegen waren om dit resultaat te bereiken. Derhalve heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld. Wat betreft toepasselijk recht en rechtsmacht wordt aansluiting gezocht bij EEX-Verordening en bij 10:159 BW. Vonnis: Gedaagde moet de website verwijderen, de domeinnamen verwijderen en Google aanspreken. Vonnis(rechtspraak.nl)