TROS Opgelicht!, overvaltactiek, oplichter herkenbaar in beeld brengen, van belang voor waarschuwende functie.

Rechtbank Amsterdam 04-04-2014

Gedaagde (Vereniging AVROTROS) produceert het populaire televisieprogramma TROS Opgelicht! Voor het genoemde programma zijn beelden van gedaagde gemaakt. Gedaagde wordt in het programma verweten via internet goederen te bestellen zonder te betalen. Door het herkenbaar en met naam in beeld brengen van gedaagde wordt zijn privacy in ernstige mate geschonden. Daar staat tegenover het belang van TROS Opgelicht! om zich in haar programma kritisch te kunnen uitlaten over vermeende en voortdurende oplichtingspraktijken. Om die waarschuwende functie te kunnen vervullen is het van belang dat eiser herkenbaar in beeld wordt gebracht. Eiser heeft de door TROS gestelde feiten onvoldoende weten te weerleggen. Daarenboven is er voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor geboden. Vonnis: De vorderingen worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)