TROS Opgelicht!, herkenbare beelden, waarschuwingsfunctie, belangenafweging

Rechtbank Amsterdam 04-04-2014

Gedaagde (AVROTROS) heeft voor haar programma TROS Opgelicht?! Beelden gemaakt waarop eiser herkenbaar te zien is. Eiser vordert een verbod op het gebruik en uitzending van de beelden. Subsidiair vordert eiser dat de beelden wel uitgezonden mogen worden maar dat hij daarop onherkenbaar gemaakt moet worden. De rechter stelt vast dat door het herkenbaar in beeld brengen een inbreuk gemaakt wordt op de privacy van eiser. Daartegenover staat het belang van TROS om zich kritisch, informerend en waarschuwend te kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. In dit geval gaat het om de vermeende en voortdurende oplichtingspraktijken van eiser. De Voorzieningenrechter oordeelt dat TROS een grote hoeveelheid feiten naar voren heeft gebracht op basis waarvan een beeld ontstaat van eiser als iemand die aankopen doet en bestellingen plaatst zonder daarvoor te betalen. Voorts heeft TROS voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden, ook nog na de “cameraoverval”. De belangenafweging valt derhalve uit in het voordeel van TROS. Vonnis:Vorderingen worden afgewezen. Vonnis(IE-Forum)  http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Vzr_%20Rechtbank%20Amsterdam%204%20april%202014,%20IEF%2013727%20(X%20tegen%20Vereniging%20Avro%20Tros).pdf