Tros, Opgelicht, dossier veroordeling op website, vrijheid van meningsuiting, privacybelang

Rechtbank Amsterdam 10-09-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:5809

Tros (gedaagde) heeft in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de veroordeling voor verduistering van eiser. Daarbij is tevens het dossier van de zaak op de website van het programma geplaatst. De naam van eiser is daarin afgekort tot alleen zijn initialen. Het vonnis van de veroordeling van eiser is in een uitzending van Tros aan de orde gekomen. Een gedeelte van deze uitzending is thans nog via de website te bekijken. Eiser wil dat zijn dossier van de website wordt verwijderd en heeft Tros daarover verschillende malen benaderd. Hij stelt dat Tros hem publiekelijk aan de schandpaal heeft genageld, nog voordat hij door de politie als verdachte was aangemerkt. Het is voor eiser onmogelijk een baan te vinden, omdat men zijn naam googelt en uitkomt op de website van Opgelicht?!. Hij heeft zijn straf gehad en zou een nieuwe start moeten kunnen maken in de samenleving, maar dat wordt hem door Tros onmogelijk gemaakt. Tros voert het verweer dat zij in het kader van de vrijheid van meningsuiting het recht heeft anderen te informeren, voor te lichten en te waarschuwen over allerlei maatschappelijke verschijnselen en misstanden. Tevens is het dossier alleen toegankelijk voor iemand die daar in het archief naar opzoek gaat. Het dossier is geanonimiseerd doordat alleen de initialen worden gebruikt en doordat het gelaat onherkenbaar is gemaakt op de beelden. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gepubliceerde informatie nadelig is voor eiser, dat hij zijn straf heeft uitgezeten en een nieuwe kans verdient echter niet voldoende is voor het toewijzen van zijn vorderingen. Hetgeen Tros publiceert vindt voldoende steun in de feiten waardoor eiser niet lichtvaardig wordt beschuldigd. Voorts is Tros voldoende tegemoet gekomen aan het privacybelang van eiser door hem te anonimiseren. Vonnis: vordering tot verwijdering wordt afgewezen. Eiser wordt veroordeeld in de proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5809