Them There Koyas Koi Forum, bedreiging, smaad, laster, bijzonder grievend, rectificatie, dwangsom, pedofilie

Rechtbank Gelderland 23-01-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:1548

Gedaagde beheert het “Them There Koyas Koi Forum”. Op dat forum heeft gedaagde een groot aantal bedreigende, beledigende en smadelijke teksten geplaatst. Onder andere wordt eiser beschuldigd van pedofilie en worden er meerdere doodsbedreigingen geuit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de uitingen, gezien de ernst van de beschuldigingen en de grievende wijze waarop ze geuit worden, onrechtmatig jegens eiser. Gedaagde brengt daartegenin dat hij de teksten alleen zal verwijderen als eiser alle door hem gebruikte gebruikersnamen van het forum zal verwijderen. De rechter gaat niet mee met dat betoog. Immers, al zou eiser meerdere gebruikersnamen op het forum gebruiken, dan nog is dat geen rechtvaardiging voor de ernstige beschuldigingen. Vonnis: Verbod op de uitlatingen, rectificatie, gebruikelijke dwangsommen en proceskosten. Vonnis(rechtspraak.nl)