Strafrecht, Twitter, bedreiging (285 Sr.), belediging (137c Sr.), aanzetten tot discriminatie (90q Sr.), homoseksuelen

Rechtbank Amsterdam 30-01-2013 LJN BZ0575.

Verdachte plaatste een zestal tweets die door homoseksuelen en/of aangever als kwetsend, beledigend en bedreigend kunnen worden ervaren. Verdachte had slechts een beperkt aantal volgers op Twitter. Hierdoor is niet vast komen te staan dat de bedreiging (art. 285 Sr.) ook daadwerkelijk een groep homoseksuelen bereikt heeft. Het bericht heeft aangever echter wel bereikt. Aangever mocht er vanuit gaan dat de bedreiging serieus was. Bedreiging (van aangever) is om die reden bewezen. Groepsbelediging (137c Sr) van homoseksuelen om hun geaardheid wordt ook bewezen verklaard. Aanzetten tot discriminatie (art. 90q Sr.) is eveneens bewezen. Vonnis: 30 dagen gevangenisstraf waarvan 18 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Vonnis(rechtspraak.nl).