Stichting ’t bestekje, collecte zonder vergunning, TROS Opgelicht?!, interview met toestemming, maatschappelijk belang, eigen schuld, smaad en laster.

Rechtbank Midden-Nederland 15-04-2014

Eiseres is oprichter van Stichting ’t Bestekje, een stichting die voedselbanken ondersteunt. De stichting heeft een vergunning voor een collecte aangevraagd. Na de collecte bleek dat niet aan alle voorwaarden voor de vergunning was voldaan. De gemeente deed vervolgens aangifte wegens collecteren zonder vergunning. Naar aanleiding van deze geschiedenis heeft gedaagde (AVROTROS) een afspraak gemaakt voor een interview voor haar programma TROS! Opgelicht. Van dit gesprek met toestemming zijn beeldopnames gemaakt. TROS is voornemens deze beelden uit te zenden. Eiseres wil nu een verbod op het uitzenden van de beelden. Volgens eiseres is ze tijdens het interview overvallen door de suggestieve wijze waarop de verslaggever zijn vragen heeft gesteld. De rechter oordeelt dat eiseres niet concreet heeft gesteld dat het vraaggesprek suggestief is geweest of dat zijn toestemming om mee te werken is verkregen onder valse of misleidende voorwendselen. Dit betekent dat eiseres zich in beginsel niet meer kan verzetten tegen de voorgenomen uitzenden. Daarbij komt dat eiseres zelf de keuze gemaakt om te gaan collecteren en vervolgens onduidelijkheid heeft laten bestaan over de ingezamelde gelden. Door op die wijze te hanndelen heeft zij de suggestie laten bestaan dat niet zorgvuldig gehandeld zou zijn. Het maatschappelijke belang dat fondsenwervende stichtingen een betrouwbaar imago dienen te hebben verdient daarom de voorkeur boven een bescherming van de privacy van eiseres. Vonnisde vorderingen worden afgewezen. Vonnis(IE-forum)