Stichting Nationaal Wanbetalersregister, debiteur tot betaling bewegen, handelsnaam en kvk-nummer, persoonsgegevens, zwarte lijst op internet

Rechtbank Amsterdam 12-09-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:5938

De Stichting Nationaal Wanbetalersregister (gedaagde) heeft een register aangemaakt om een debiteur tot betaling te bewegen. Dit register is opgenomen op hun website. Bij e-mail heeft de Stichting eiser bericht dat hij is aangemeld bij het register en dat hij ter voorkoming van plaatsing 48 uur in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog te betalen. Eiser heeft niet aan dit verzoek voldaan waardoor de registratie is opgenomen in het register. Eiser vordert dat de registratie verwijderd wordt. Hij legt aan zijn vordering ten grondslag dat de registratie onrechtmatig is. De Stichting biedt geen redelijke mogelijkheid tot wederhoor. De enige mogelijkheid voor verwijdering betreft betaling. Tevens wordt er in strijd gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de (handels)naam en het kvk-nummer kan immers de voor- en achternaam van eiser eenvoudig worden achterhaald. De Stichting stelt dat de Wbp niet van toepassing is nu de Stichting de gegevens uitsluitend verwerkt voor journalistieke doeleinden. Bovendien zal toewijzing van de vordering leiden tot een beperking van haar vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter oordeelt dat de registratie voor wat betreft de naam en het kvk-nummer van eiser in dit geval als de verwerking van persoonsgegevens kan worden aangemerkt. Dit is slecht toegestaan indien dat in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaatsvindt. Daarbij is er geen sprake van journalistieke werkzaamheden want de aangeleverde informatie wordt zonder verdere verwerking gepubliceerd. Hier is veeleer sprake van een zwarte lijst. Het doel hiervan is bedrijven in staat te stellen te beoordelen of zij met een bepaalde persoon een overeenkomst willen aangaan. Een zwarte lijst moet beperkt blijven tot een nauw omschreven kring van gebruikers en mag niet op internet voor een ieder toegankelijk worden gemaakt. Vonnis: naam en het kvk-nummer van eiser moeten uit het register worden verwijderd met een dwangsom + proceskostenveroordeling.