Stelselmatig laster smaad, blog, bedreiging, contactverbod, geen lijfsdwang

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-11-2014 ECLI: RBZWB:2013:8563

Gedaagde voert voor een periode van twee jaar een lastercampagne tegen eisers. Onder meer maakt hij eisers uit voor oplichter, geeft hij aan dat hij eisers kapot zal maken en beschuldigt hij eisers van het niet goed uitvoeren van hun werk. Gedaagde gebruikt in zijn berichten zodanig grove bewoordingen dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat gedaagde met die berichten de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschrijdt. Nu duidelijk is dat het gedrag van gedaagde stelselmatig is kan ook het gevorderde contactverbod worden toegewezen. Het gevorderde verbod voor gedaagde om zich kritisch te uiten over eisers wordt niet toegewezen. Het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagde strekt immers zover dat daaronder ook kritische uitlatingen vallen. Er is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding om lijfsdwang toe te passen nu niet is aangevoerd dat een dwangsom geen effectief dwangmiddel zal zijn. Vonnis: wijst het contactverbod toe en verbiedt gedaagde het doen van onrechtmatige uitingen met een dwangsom. Vonnis(rechtspraak.nl)