Social Mediaverbod voor 1 jaar, smaad, laster, onrechtmatige uitingen

Voorzieningenrechter Amsterdam 04-12-2012 LJN BY9149.

Na een echtscheiding plaatst de gedaagde bedreigende en grievende berichten op social media. Zo brengt hij zijn ex-vrouw in verband met prostitutie, pedofilie, seksueel misbruik en nazisme. Ook haar ouders en de kinderen worden niet ongemoeid gelaten. O 3 augustus 2012 heeft de Voorzieningenrechter gedaagde verboden om zich nog op dergelijke wijze uit te laten. Dit, op straffe van een dwangsom. Toch plaatst gedaagde op 22 augustus beledigend bericht op internet. Omdat gedaagde zich niet aan het eerdere vonnis houdt vordert eiseres, onder andere, een verbod voor gedaagde om gedurende 1 jaar een social mediaprofiel aan te maken. Omdat eiseres de profielen via Google gevonden heeft staat vast dat de profielen openbaar zijn. Vonnis: Gedaagde wordt, onder andere, veroordeelt tot een verbod op het hebben of beheren van social mediaprofielen voor de duur van één jaar. Vonnis(rechtspraak.nl).